Meninger

Informationer på denne side er medlemmernes egne læserbreve, som de er indleveret til redaktøren af disse sider.

Meninger står for hver enkelts medlems egen regning, og er på ingen måde udtryk for Seniorrådets samlet mening om de berørte emner.

Medlemmernes egne læserbreve mm.

 


images-2 Her er nogle få af de spørgsmål, som vi tit bliver stillet.

Konceptet omkring Ældreråd / Seniorråd synes ikke at være godt indarbejdet i befolkningen, selv ikke i ældrebefolkning.

Spørgsmål: Hvad er forskellen på Seniorrådet og Ældre Sagen?
Svar:

Ældre Sagen er en privat forening, som arrangerer aktiviteter og arbejder for ældre i almindelighed.

Seniorråd/Ældreråd er kommunal forvaltning af valgte person, som skal rådgive kommunalpolitikerne om alle sager som vedrører ældre.

   
Spørgsmål: Hvem kan blive valgt?
Svar: Alle over 60 år har stemmeret (valg hvert 4. år), og er valgbare. Loven forskriver, at man skal vælges som privatperson (altså ingen liste eller parti).