Meninger

Informationer på denne side er medlemmernes egne læserbreve, som de er indleveret til redaktøren af disse sider.

Meninger står for hver enkelts medlems egen regning, og er på ingen måde udtryk for Seniorrådets samlet mening om de berørte emner.

Medlemmernes egne læserbreve mm.
Niels Søndergaard16. juli 2022Læserbrev om personlig oplevelse i dagens sundhedssystem. Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis 15. juli 2022 Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Niels Søndergaard15. juni 2022Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis (elektroniske del) den 15. juni 2022: I et læserbrev i UgeNyt Fredensborg den 1. juni 2022 er der en opfordring til Seniorrådet fra Hanne Thureson Graae, om at udtrykke vores holdning til de vanskelige tider, vi generelt befinder os i, og ikke mindst i forhold til den ældre generation af mennesker, hvor en del råder over meget begrænsede midler. Da det i sagens natur netop er den ældre generation af mennesker, som Seniorrådets arbejde retter sig imod, vil vi gerne udtrykke vores bekymring over den økonomiske situation, som bl. a. krigen i Ukraine har afstedkommet, og ikke mindst de økonomiske problemer, som dette medfører. De prisstigninger, vi ser nu, rammer naturligvis alle, men specielt de mindst bemidlede i samfundet rammes meget hårdt. Seniorrådet har ikke mulighed for direkte at gøre noget ved problemet, da vi alene er rådgivende for Byrådets politikere (og den kommunale administration) her i Fredensborg Kommune. Vi vil fra Seniorrådet derfor på det stærkeste opfordre politikerne i både kommunen, regionen og i regeringen til at gøre noget for at række en hjælpende hånd ud mod denne gruppe af mennesker. Da de store prisstigninger rammer rigtig hårdt på pensionisternes budget, mener vi, at den hjælpende hånd ikke kun skal omfatte den gruppe, som modtager ældrecheck, men også den meget store del af pensionister, som ikke har de store penge til rådighed. Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin30. september 2021Anette Lewinsky har holdt et foredrag i Blixenklubben om Seniorrådet den 20. september 2021: Click to access ForedragSeniorraad.pdf Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin8. maj 2021Læserbrev i Uge-Nyt 5. maj 2021 af Michael Huusom Læseren kender sikkert melodien, hvor Poul Kjøller synger om sin cykel …  I denne sammenhæng drejer det sig også om at cykle, men kun som opvarmning på en stationær motionscykel i træningslokalet på Plejecenter Lystholm i Fredensborg. Efter 10 minutters cykelopvarmning går holdets 6 deltagere, to gange om ugen … under kyndig ledelse af to af kommunens fysioterapeuter … i gang med de 5 øvelser i GLA:D programmet. (Grundet Coronasmittefaren er vi kun 6 på holdet). GLA:D er forkortelsen for Godt Liv med Artrose i Danmark og er oprettet af kyndige specialister på området ”gigt i knæ og hofter”. Programmet/øvelserne anvendes/har været anvendt af mere end 57.385 personer i Danmark (jeg er nemlig selv nr. 57.385). At deltage er gratis. I vores Kommune kan du som borger deltage i GLA:D programmet hvis du er pensionist (65+) og har daglige smerter i dine knæ eller hofter grundet artrose. Det startes hold 4 gange om året, og formålet med den forebyggende træning er at deltageren får viden og redskaber til at klare hverdagen lettere og reducere smerter, således at vedkommende kan leve et godt og aktivt liv med artrose og udskyde eller eventuelt helt undgå operation. Tilbuddet kræver henvisning fra lægen og visitering fra kommunen, og borgere med andre kroniske sygdomme prioriteres. Husk … hver tredje borger over 65 i vores kommune ”lider af” en eller flere kroniske sygdomme. Husk også, at slidgigt i knæ og hofter ikke kan helbredes … kun opereres/erstattes med ”metal”. Jeg ved ikke hvorfor mine holdkammerater deltager, men jeg faldt i efteråret 2020 og slog venstre knæ slemt. Efter lægebesøg, røntgen af knæ og hofter, lægelig konstatering af slidgigt i begge knæ og hofter er jeg nu (april 2021) ”med på holdet”. Er Der en morale med historien? Ja … ”Mand” dig op … gå til lægen! Michael Huusom Medlem af Seniorrådet Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin23. marts 2021Læserbrev i Frederiksborgs Amt Avis, 18. januar 2021 … råber manden fra Nordsjællands Park og Vej (NSPV), lige før han trykker på den røde knap. ”Bom” … og trækronen i Jellerødskoven er sprængt af ved hjælp af dynamit. Det er den samme trækrone, hvis grønne, klorofylfyldte blade næste år og fremover ville have hjulpet med til reduktionen af CO2 via fotosyntesen. Nu skal fortidens krænkelser af naturen bearbejdes efter nutidens idealer. Vi mennesker skal bryde ind i naturens gang og dirigere evolutionen ind efter den for tiden gældende opfattelse. ”Trækroner på Ahorntræer sprænges af til gavn for andre træsorter, svampe, insekter og fugle. Det giver mere plads mellem resterende træer og dermed mere lys til skovbunden. Kommunen påstår sågar, at den ekstra luft gavner flagermusene pga. mere sollys og en lettere indflyvning”. Tillad mig at tvivle. Flagermus er natdyr. Flere insekter og flere insektspisende flagermus, er relevant i vores skove, men ikke i vores bymæssige områder. Efter dansk lovgivning er alle flagermus totalfredede. ”De må ikke fanges eller ihjelslås. Desuden må ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder ikke finde sted”. Dette er ikke det samme, som at forbyde fældning af træer, som er til gene for borgerne, blot fordi der en nat kunne komme en flagermus forbi og anmode om husly. Vi har set flere eksempler på komplicerede afgørelser omkring borgere og flagermus i kommunen … f.eks. Store Kro i Fredensborg og Plejecenter Skovgården i Humlebæk. Flagermus er et skadedyr og er smittebærere af bl.a. hundegalskab, og om få uger, når World Health Organization (WHO) har fået adgang til og indsigt i Covid-19 smittens oprindelse i Wuhan, vil en af konklusionerne sandsynligvis blive, at flagermus var/er medvirkende til Covid-19 smittens overgang fra vilde dyr til mennesker. Vi får se. De få 50årige træer i byzoner som er til gene for borgerne, bør udskiftes med nye blomstrende små frugttræer, og flagermus bør forvises til skov og landzone. Michael Huusom Kokkedal Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin23. marts 2021Læserbrev Frederiksborgs Amt Avis, 19. januar 2021 Mange ældre gangbesværede borgere har via e-mail responderet på læserbrevet      ”Seniorrådet ønsker busstoppested ved Skovgården” som blev bragt i både Frederiksborg Amts Avis og i Uge-Nyt forleden. Tak for jeres mails. Formanden for kommunens Infrastruktur- og Trafikudvalg Flemming Rømer har velvilligt deltaget i debatten og svaret på spørgsmål. Tak til Flemming. Flemmings konklusion er desværre, at det bliver for dyrt at oprette en busrute og dermed stoppested ved Rehabiliterings-og Plejecenter Skovgården og det tilknyttede sundhedshus m.m. Begrundelser og prisberegninger kan læses (på nettet) i referater fra kommunens fagudvalg. En anden begrundelse er, at det nuværende Byråd har bestemt, at der I deres valgperiode i området kaldet Humlebæk Syd ikke må bygges yderligere ud … bortset fra Skovgården. Der er ca. 500 meter fra nærmeste busstoppested til Skovgården. 500 meter er standardafstanden mellem to busstoppesteder, men afstanden til Skovgården er ikke en standard. Patienter og pårørende til plejecentret er ofte dårligt gående. Ansatte og raske besøgende kan nok gå de ca. 1000 meter tur-retur. Derfor henvises der til brug af Movia Flextrafik. Movias ture opdeles i seks typer ture. De fem af disse ture kræver visitation dvs. betalingstilskud og koordination fra kommunen. Hvis man ikke ”er dårlig nok” til at blive visiteret til en af de fem typer ture, eller hvis man helst vil klare sig selv, kan man benytte den 6. type tur, der kaldes Flextur. Den kan benyttes af alle, og den kører fra din egen boligs kantsten til f.eks. Skovgårdens hovedindgang. Man kan bestille denne type transport via nettet eller via telefon eller ved henvendelse til kommunen. I Fredensborg Kommune koster det 36 kr. pr. tur op til 10 km. Dette beløb kaldes ”Grundtakst”. Flere af omegnskommunerne giver et tilskud til den type ture, så taksten sænkes til 24 kr. Dette beløb kaldes ”Kommunetakst”. Kommunerne kan i Byrådet selv fastsætte denne takst. Seniorrådet foreslår Byrådet at indføre kommunetakst, altså 24 kr. per Flextur inden for kommunegrænsen Dette kunne evt. indføres midlertidigt for Flexture til og fra Skovgården, for der er vel ingen i Byrådet, der mener, at 500 meters gåafstand til et Rehabiliterings- og Plejecenter, sundhedsklinik m.m. er en god permanent ordning? Michael Huusom Kokkedal Medlem af Seniorrådet Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin23. marts 2021Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis, 17. frebruar 2021 Kommunen, dvs. Byrådet skal på mødet den 1. marts behandle 3 sager med relation til den nye affaldsordning. I den ene sag skal Byrådet give administrationen lov til at søge Miljøstyrelsen om udsættelse af en ordning for indsamling af madaffald, farligt affald og fødevarekartoner. Kommunen kan ikke, inden fristen den 1. juli 2021, nå at leve op til regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.  Den anden sag handler om antal og udformning af affaldsbeholdere udendørs såvel som indendørs for de kommende 10 affaldsfraktioner. Det bliver spændende. I den tredje sag skal Byrådet orienteres om regeringens nye klimaplan (se ovenfor) og den dermed tvungne justering af kommunens egen ”Affaldsbekendtgørelse”.  Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer Fredensborg har på vegne af gangbesværede ældre og personer med et ganghandicap to kommentarer til bekendtgørelsen.  Vi var rigtig glade, da vi erfarede, at Fredensborg Kommune søgte Miljøstyrelsen om en frivillig ordning, således at borgere i bl.a. enfamiliehuse kunne tilbydes lokale, frivillige, koordinerede samordninger, altså med mulighed for at dele affaldsbeholdere.  Lige så skuffede blev vi, da Miljøstyrelsen d. 28. januar 2021 i korte træk svarede:  ”Der SKAL leveres indsamlingsmateriel til ALLE husstande”. Ærgerligt. Den anden kommentar er den, at kommunens nu justerede Affaldsbekendtgørelse bl.a. siger, ”… der er et krav til afstand til affaldsbeholdere osv.” Der tales her om en afstand på maximalt 20 meter, som er den maximale afstand skraldemanden skal bruge fra vejen til affaldsbeholderen.  Der er ingen bemærkninger i Affaldsbekendtgørelsen om maximal afstand mellem borgerens hjem/udgang … hen til affaldsbeholderen. Der tales her om ”husstandsnær” afstand og ”umiddelbar nærhed af husstanden”; men hvad er det?  Et sted nævnes 80 meter som husstandsnært. Vi er dog betænkelige ved den nævnte afstand på 80 m, som vil gøre det nærmest umuligt for en borger med et bevægelseshandicap at bringe deres affald til opsamlingsstedet. Vi foreslår derfor, at Social- og Seniorudvalget forespørges om denne afstand. I denne forbindelse kan vi nævne, at flere af vore nabokommuner opererer med en afstand på 50 meter. Vi anmoder Byrådet om at undersøge, om den nye affaldsafhentningsordning evt. medfører længere afstand mellem hjemmet og de fælles affaldsbeholdere for dem, der bor i lejlighed eller rækkehuse. Michael Huusom        Seniorrådet        Fredensborg KommuneJens Andersen Danske Handicaporganisationer Fredensborg Kommune Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Grethe Troensegaard18. marts 2021Danmark tiltrådte i 1993 FN’s standardregler om ”Lige muligheder for Handicappede”, som på en række områder opregnede de overordnede mål for ligebehandling. Et af disse mål omhandlede tilgængeligheden til de fysiske omgivelser i og omkring vore bygninger. Det vil føre for vidt at opregne de enkelte foreslåede retningslinjer for boligbyggeri, men jeg kan ikke lade være med at referere, hvad der står vedrørende ”Boligbyggeri for ældre og handicappede med plejebehov. . Bygningen skal placeres bedst muligt i forhold til offentlige trafikmidler, indkøbsmuligheder og deltagelse i lokalsamfundet. ” Fredensborg Kommune har siden 2014 haft en tilgængelighedskoordinator. Denne stilling blev i øvrigt oprettet på Seniorrådets initiativ. I stillingsbeskrivelsen for denne stilling kan man læse: “Opgaven er at sikre, at der arbejdes på tværs i kommunen med tilgængelighed, så ældre og borgere med fysiske og psykiske handicap, opnår bedre fysisk tilgængelighed til offentlige bygninger, arealer og transportmidler”. Nu skal jeg ikke gøre mig til dommer – men det er jo interessant, at netop offentlige trafikmidler er nævnt. Nok er ”Skovgården” kommet først, men man har jo kunnet forvente, at tilgængelighed var blevet inkorporeret fra begyndelsen. Nu står vi i den situation, at man skal indføre tilgængelighed i trafikal henseende bagefter. Al erfaring siger, at ændringer af noget bestående er rævedyrt. Jeg vil gerne stille det lidt konfrontatoriske spørgsmål: hvad siger tilgængelighedsrapporten om tilgængelighedsforholdene på “Skovgården” – og hvilken myndighed har besluttet, at det er tilstrækkeligt med en sti fra Teglgårdsvej til “Skovgården” på ca. 500 meter? Disse spørgsmål må byrådsmedlemmerne bede om at få svar på – det drejer sig om at få etableret trafikale forbindelser, der sikrer, at borgere ikke fravælger “Skovgården” hvad enten det drejer sig om træning eller om besøg hos lægerne og terapeuterne. Byrådet rystede ikke på hånden, da de bevilgede 5 mio. kr. til den nye bro, der skulle sikre, at trafikken kan køre ned til “Skovgården”. Byrådet har imidlertid ikke gjort deres arbejde færdigt, før der er “offentlige trafikmidler til “Skovgården”. Med venlig hilsen Grethe Troensegaard Medlem af Fredensborg Seniorråd Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin7. februar 2021Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis, mandag den 8. februar 2021 Borgmesteren ønsker en høj stemmeprocent ved kommunalvalget til Byrådets 27 pladser den 16. november 2021. Høj stemmeprocent legitimerer demokratiet. Alle arbejder for en høj stemmeprocent. Det gør Seniorrådets 9 medlemmer også. Seniorrådets alderspræsident Fru Grethe Troensegaard havde forleden et læserbrev, hvor hun på glimrende vis beskrev Seniorrådets eksistensgrundlag, herunder Seniorrådets målgruppe: De ca. 12.000 stemmeberettigede borgere som den 16. november 2021 er 60 år eller derover. Vi kalder dem 60+ borgere. Grethes læserbrev efterlader dog det indtryk, at det bl.a. er forvaltningens vilje og en økonomisk 500.000 kroners ekstrapris, som er problemet for, at Seniorrådet kan opnå fremmødevalg. Det har vi læst om i udvalgsreferater. Vi er enige i Seniorrådet, og det er statistisk bevist i andre af landets i alt 98 kommuner, at fremmødevalg giver den højeste stemmeprocent. Vi vil, lidt optimistisk og humoristisk, gerne opnå en stemmeprocent på 60+. Tillad mig som medlem af Seniorrådet (dog kun på 8. år) at bemærke følgende: Det er ikke forvaltningen der ”bestemmer”. Det er Byrådets medlemmer. For et par måneder siden var emnet til afstemning i Byrådet. Desværre var der kun to medlemmer, nemlig Ulla Hardy Hansen og Thomas von Jessen, som gav Seniorrådet medhold og stemte for et fremmødevalg også for 60+ gruppen på selve valgdagen. Den konservative byrådsgruppe mente tilmed, at den estimerede meromkostning på 500.000 kr. nok kunne findes i budgettet. Jeg foreslår, at de sparede udgifter til årets aflyste pensionistudflugt, som tilfældigvis også lige var sat til 500.000 kr., kanaliseres hen til dækning af fremmødevalg for Seniorrådets 12.000 personers store vælgergruppe. Jeg håber, at et af partierne bringer sagen op i Byrådet endnu en gang og, at Byrådets partier så denne gang vil løsne op for den stringente, disciplinære, partivise, enighedsafstemning. Hvis ja, vil vi se flere, der vil stemme for fremmødevalg. Stem individuelt efter egen overbevisning næste gang, og stem for fremmødevalg, også til Seniorrådet. Venlig hilsen Michael Huusom, Kokkedal Medlem af Seniorrådet i 8 år Genopstiller ikke næste gang Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin10. januar 2021Medlem Michael Huusom har sendt nedenstående læserbrev til FAA og Ugenyt Læs hele læserbrevet her Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Lisbeth E. Knudsen4. januar 2021Nedenstående er sendt til Frederioksborg Amts Avis og optaget den 4. januar 2021. Klima og bæredygtighed er for alvor kommet på kommunens dagsorden. Kommunen har allerede igangsat initiativer på området i form af Kokkedal Klimaprojekt, nyttehaver for skoleelever i Humlebæk og senere med beslutning om at plante flere træer og med større fokus på CO2 regnskabet.  Skal indsatsen batte noget, er det imidlertid nødvendigt med en langt bredere og mere nuanceret indsats. Det er ikke nok at plante skov for at reducere CO2 .  Kommunens seniorer, her forstået som borgere der har passeret de 60 leveår, og som nu udgør knap en fjerdedel af befolkningen i kommunen, har rigtig gode forudsætninger for at bidrage til fremme af bedre klima og mere bæredygtig indsats i kommunen. Vi er vokset op før brug og smid væk blev normalen. En vis grad er selvforsyning prægede vores barndom og ungdom tillige med sparsommelighed og genbrug. Vi er samtidig vokset op med nærhed og forståelse for naturen og vores kulturarv. Spørgsmål som nu i stigende grad ønskes prioriteret, og som seniorerne har gode forudsætninger for at videreformidle til alle generationer. Seniorerne er vokset op i en tid, hvor samspillet mellem arkitektur, funktionalisme og natur havde større vægt end i dag. Kommunens seniorer er meget mere aktive end tidligere tiders og stiller andre krav. Ikke mindst adgangen til at færdes i kommunes flotte natur med henblik på styrkelse af både krop og sjæl. Derfor har vi en selvstændig interesse i, at kommunen gennem sin planlægning imødekommer dette behov. Rigtig mange seniorer deltager som frivillige i arbejde omkring genbrug, oplysning og støtte til omsorg og pleje. Fredensborg Kommune har mange kompetencer iblandt seniorerne som med indsigt vil kunne kvalificere kommunens klimatiltag ved kortlægning af gode initiativer og give inspiration til nye. Som senior vil jeg starte med min egen generation. I Jonstrup har man med succes etableret et seniorakademi, som mødes om forskellige centrale emner og udvikler konstruktive forslag. Jeg håber, at  der er interesse for et sådant akademi også i vor kommune.  Mit forslag er derfor at starte med indlæg til klimadagsordenen i kommunen, som ovenfor beskrevet, så klima og miljøindsats ikke blot omfatter plantning af træer men mere bredt inkluderer muligheder for mere natur og kultur. Emner som vedligehold af veje og stisystemer og fornuftig affaldshåndtering presser sig ligeledes på. Lisbeth E. KnudsenProfessor, PhDKokkedal Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin1. januar 2021På årets sidste Byrådsmøde besluttede 25 ud af 27 byrådsmedlemmer, at Seniorrådsvalget til næste år skal gennemføres digitalt, blandt andet via e-boks. Det er Seniorrådet imod. Vi ønsker et fremmødevalg, samme tid og sted som valget til Byrådet på kommunens otte valgsteder. Dette giver beviseligt en større stemmeprocent. (Se artikel i Frederiksborg Amts Avis tirsdag 22. december). Reglerne for afgivelse af brevstemmer bør tilsvarende følges. Seniorrådet er en lovpligtig, selvstændig, forvaltende myndighed, og landets 98 kommuner skal etablere et Seniorråd (i flere kommuner benævnes det Ældreråd). Kommunerne får tilskud fra staten til finansiering af rådet. I Fredensborg Kommune er vi ca. 41.000 borgere. I november 2021 er vi ca. 12.000 60+ borgere, som har ret til at stemme til Seniorrådsvalget. De samme 12.000 60+ personer har også stemmeret til Kommunevalget. Seniorrådet er politisk neutralt, og de ni medlemmer af Seniorrådet er individuelt og personligt valgt. På Byrådsmødet i mandags kom det frem, at kommunens forvaltning, via forskellige argumenter indstiller, at valg til Seniorrådet ikke kan/bør gennemføres som fremmødevalg, som samlet set ville koste 500.000 kr. ekstra. Jeg ved ikke, hvad fremmødevalg koster ekstra for Seniorråd i andre kommuner, men jeg ved, at fremmødevalg kan og vil blive gennemført i flere kommuner (ligesom ved valget i 2017). Som de to byrådsmedlemmer af Det Konservative Folkeparti udtrykte det på mødet forleden … ”vi konservative ønsker et fysisk fremmødevalg, som Seniorrådet selv foreslår, og mon ikke byrådet kan finde de 500.000 kr.” Glædeligt var det dog, at Formanden for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen var på bølgelængde med de to konservative medlemmer Ulla Hardy og Thomas v. Jessen. Seniorrådet, inklusiv undertegnede, har de sidste mange år rådgivet Byrådet (og forvaltningen) om vores ønsker om fremmødevalg. Vi ønsker en stemmeprocent på 60+. Michael Huusom Kokkedal Medlem af Seniorrådet– men genopstiller ikke Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Niels Søndergaard13. december 2020Seniorrådet er sammen med kommunen begyndt at planlægge valget den 16. november 2021. Seniorrådet ønsker et valg med hovedvægter på fremmøde af vælgerne, da det viser sig, at det giver den største stemmeprocent. Anmodning om foretræde Seniorrådet anmoder om fortræde for Økonomiudvalget for at tale denne sag. Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Jørgen Simonsen14. oktober 2020Jørgen Simonsen har sat følgende læserbrev på både Frederiksborg Amts Avis og Uge-nyt: Kære Borgmester Du er så glad for, at pengekassen bugner. En af grundene til at pengekassen bugner er blandt andet, at Byrådet for nogle år siden skar ned på hjemmehjælpen, så vores ældre borgere kun fik rengøring, hver anden uge i stedet for hver uge. Det kan Byrådet rette op på nu. I stedet for at bruge penge til nye tiltag, så brug den bugnende pengekasse til at rette op på nogle af de mange nedskæringer, som byrådet fandt nødvendige, da kassen var så tom. Så tom, at det var nødvendigt, at bemandingen på plejehjemmene også blev skåret ned. Kan den bugnede pengekasse tåle, at de ældre igen får rengøring hver uge og beboerne på plejehjemmene igen bliver aktiveret hver dag? Jørgen Simonsen. Medlem af Seniorrådet Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin9. august 2020I anledning af de afslørende og meget barske dokumentarfilm om omsorgssvigt og uværdig tale på plejecentre i Aarhus og Randers har Sniorrådet rost Fredensborg Kommunes Ældreafdeling for sit initiativ om alt undersøge hvodan beboerne har det her.Seniorråder er også glad for at det er lykkedes at holde Corona ude fra vores plejecentre. Pressemeddelelse om forhold på plejecentre Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin25. maj 2020Seniorrådets formand har i et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis dementeret at Seniorrådet kritisere byråd og Borgmester for at ikke gøre noget omkring boliger til ældre. Det fremgik af et interview i Frederiksborg Amts Avis den 14. maj 2020, at sSeniorrådet ikke mente at Borgmesteren gjorde nok for boliger til ældre, dette emne har ikke været behandlet i Seniorrådet, og er derfor ikke — som fremført i interviewet — en menig som kommet fra Seniorrådet , men alene fra medlem af Seniorrådet Grethe Troensegaard. Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis den 25. maj 2020 Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Grethe Troensegaard11. maj 2020Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis om 30 milliader renoveringer i de almene boliger, og ønske om et mere social aspekt. Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis den 8. maj 2020 Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Niels Søndergaard20. april 2020Vi har modtaget et brev fra Sundhedstyrelsen om vaccinationer af ældre mod lungebetændelse. Informationsbrev fra Sundhedstyrelsen Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
Niels Søndergaard21. maj 2019IT- og Komms gruppen har sendt et brev til Borgmesteren om at få lagt tal på hjemmesiden om alle forhold i kommunen. https://fredensborg.senioraad.dk/doc/2019/maj/borgmesterbrev.pdf Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...
admin16. januar 2019Seniorrådet glædede sig utrolig meget over det meget flotte fremmøde mandag d. 14. januar, hvor vi informerede om seniorbofællesskaber. Dejligt at se, at der er så stor interesse for emnet i kommunen, hvilket borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformand Lars Simonsen også konstaterede. Har du ikke tilmeldt dig vores nyhedsbrev, så gør det nu. Vi vil følge op på emnet efterhånden som der sker noget på området. Like this:Like Loading... [...] læs hele læserbrevet...

 


images-2 Her er nogle få af de spørgsmål, som vi tit bliver stillet.

Konceptet omkring Ældreråd / Seniorråd synes ikke at være godt indarbejdet i befolkningen, selv ikke i ældrebefolkning.

Spørgsmål: Hvad er forskellen på Seniorrådet og Ældre Sagen?
Svar:

Ældre Sagen er en privat forening, som arrangerer aktiviteter og arbejder for ældre i almindelighed.

Seniorråd/Ældreråd er kommunal forvaltning af valgte person, som skal rådgive kommunalpolitikerne om alle sager som vedrører ældre.

   
Spørgsmål: Hvem kan blive valgt?
Svar: Alle over 60 år har stemmeret (valg hvert 4. år), og er valgbare. Loven forskriver, at man skal vælges som privatperson (altså ingen liste eller parti).