Medlemmer/Kontakt

 

I Seniorrådet arbejder vi for dig, derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du skulle få brug for det.

Mail til Seniorrådet: info@fredensborg.seniorraad.dk

Her er en samlet en oFK_logoA_15_600versigt over vores medlemmer, vores profil, kontaktoplysninger og vores ”fokusområder” i Seniorrådet. 
Vi glæder os til at høre fra dig.


Bjørn Helstrup

Bjørn Helstrup.
Pensioneret skolekonsulent og lærer. Har arbejdet på Nivå Centralskole og Ungdomsskolen i Karlebo, senere Fredensborg Kommune. Indtrådt i Seniorrådet 2018.

 

telefon: 51 78 90 99,
e-mail: Bjørn Helstrup

Fokusområder: Medlem af rådets boliggruppe, der arbejder for etablering af flere seniorbofællesskaber i kommunen og bedre oplysning om kommunens ældre- og plejeboliger.

Bedre oplysning til borgerne om kommunens serviceniveau på ældreområdet.

 


Michael Huusom

Formand Michael Huusom.
Pensioneret jagerpilot og Oberst (emeritus) i Flyvevåbnet.

telefon: 6166 2609,
e-mail: Michael Huusom

Fokusområder: Jeg følger kommunens tiltag på ældreområdet ved at læse dagsorden og referat fra alle kommunens fagudvalg, økonomiudvalget og Byrådet. Herudover følger jeg artikler medierne der har relation til ældrebefolkningen (primært i Fredensborg Kommune).

Som formand er min opgave at koordinere arbejdet i Seniorrådet, herunder at formidle kontakten, mellem Seniorrådets medlemmer og kontaktpersoner i Byrådet og forvaltningen. Kontakten fra og til de ældre borgere i kommunen er også en vigtig opgave for Seniorrådet, i vores bestræbelser på at rådgive Byrådet om vore ældres forhold.

Jeg er medlem af Nordgruppen (den Nordsjællandske del af Danske Ældreråd). Jeg er også Seniorrådets kontaktperson til Plejecenter Egelunden (ved Holmegårds-centret), og derved observatør i deres Bruger-Pårørenderåd.

Mine øvrige Seniorråds-fokusområder er: Arbejdet omkring et FrivilligCharter Fredensborg, Krigsveteraner i Fredensborg Kommune, Klimatilpasningsprojektet i Kokkedal og Velfærdsteknologi i ældreplejen.


IMG_2910

Finn Kamper-Jørgensen

Finn Kamper-Jørgensen
. Pensioneret læge. Mangeårigt arbejdsliv med sundhedspolitik, sundhedsplanlægning, forebyggelse og forskning.

telefon: 4919 1188 / 2244 1575,
e-mail: Finn Kamper-Jørgensen

Fokusområder:   Medlem af Nordgruppen (Nordsjællandske del af Regions Ældrerådet). Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Formand for kommunens Forebyggelsesråd vedrørende ældrebefolkningen.

Følger kommunens ældrepolitik, social- og sundhedspolitik og regionens sundhedspolitik, herunder sygehusplanlægning.


Lisbeth E. Knudsen

Næstformand Lisbeth E. Knudsen.
Professor på Institut for Folkesundheds-videnskab på Københavns Universitet. 

Hjemmeside 

e-mail: Lisbeth E. Knudsen

Fokusområder: Før pensionstilbud til borgerne så pensionstilværelsen kan forberedes.

Kultur og Fritid, acceptable forhold i landdistrikterne 


Anette Lewinsky

Anette Lewinsky

Anette Lewinsky.
Cand.jur., Har arbejdet hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Har været medlem af Hovedstadens sociale klagenævn og af Handicaprådet i Fredensborg. 
Scleroseforeningens repræsentant i Danske Handicaporganisationer i Fredensborg.

telefon: 4914 6160,
e-mail: Anette Lewinsky

Fokusområder: En glad og god alderdom hjemme eller på institution, også for ældre med fysiske og/eller psykiske skavanker.
Retssikkerhed på det sociale område med hensyn til visitation, hjælpemidler, personlig og praktisk service m.v.
Demenspolitik.
Pårørende til fysisk og/eller psykisk svækkede.
Tilgængelighed i det offentlige rum. 


Formand for Seniorrådets Social- og Sundhedsgruppe


Niels Mehnke

Niels Ancker Mehnke

Niels Ancker Mehnke
telefon: 2089 1121,
e-mail: Niels Ancker Mehnke

Født i 1949. Har boet i området siden 1976 – siden 1986 i Karlebo Landsby.

Freelance konsulent indenfor markedsføring.

Tidligere beskæftiget i 43 år med produktion af lokalaviser, heraf 36 år lokalt. Startede Uge-Nyt Fredensborg i 2000, hvor jeg var indehaver, direktør og ansvh. Redaktør. Har tillige arbejdet som centerkonsulent for Nivå Centerforening siden centrets start i 1980. Er stadig tilknyttet Nivå Center.

Focusområde: Alle former for seniorvenlige boliger – almennyttige, andelsboliger og ejerboliger. Fredensborg Kommune mangler dem i høj grad.

Medlem af Seniorrådets Teknikgruppe og IT-Komms grupp.


Jørgen Simonsen

Jørgen Simonsen

Jørgen Simonsen.

telefon: 4919 0059,
e-mail: Jørgen Simonsen

Fokusområder: Samarbejde med kommunen om vedtægter og samarbejdspolitik.

Følger kommunens ældrepolitik gennem økonomiudvalget og Byrådet.

Medlem af Regionsældrerådet, Danske Ældreråd og FN’s internationale ældredag. Kontakt til Else Mariehjemmet.


Niels Søndergaard

Kasserer Niels Søndergaard.
Civilingeniør (kemi).  Har arbejdet med programmering, IT systemer, data-lagring og IT salg, senest i tele-branchen (mobile netværk).

telefon: 4052 2789,
e-mail: Niels Søndergaard

Fokusområder: Stor interesse for ældres rettigheder, økonomi og ret til et værdigt liv.

Følger med i kommunens tiltag inden for digitalisering, brugerservice, trafik, infrastruktur og tilgængelighed.

Medlem af Social- og Sundheds gruppen. Delegeret i Regionsældrerådet.

Observatør i Mergeltoftens Bruger- og Pårørenderåd.

Webmaster her på hjemmesiden.


GretheT

Grethe Troensegaard

Sekretær Grethe Troensegaard.

telefon: 4919 4278 / 4061 9400, e-mail: Grethe Troensegaard

Fokusområder: Observatør i Øresundshjemmets pårørenderåd, kontaktperson til Humlebæk Dagcenter.

Desuden: Tilgængelighed, trafiksikkerhed, oplevelses- og sanserum på plejecentre, det nye plejehjem i Humlebæk syd, fundraising.