Medlemmer/Kontakt

 I Seniorrådet arbejder vi for dig, derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du skulle få brug for det.

Mail til Seniorrådet: formand@seniorraad.dk

FK_logoA_15_600

Her er en samlet en oversigt over vores medlemmer, vores profil, kontaktoplysninger og vores ”fokusområder” i Seniorrådet. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Medlemmer


    Toni Strande


Nils Rasmus Hansen

Nils Rasmus Hansen.
Pens. Direktør,
Kommunikationsrådgiver

telefon: 51 29 32 21
e-mail: Nils Rasmus Hansn

11 år i reklamebranchen, 2 år som marketingchef i Colgate, derefter 2 år som direktør i Nordisk Film. Siden 1986 egen virksomhed med rådgivning i virksomhedskommunikation. Har haft frivilligt foreningsarbejde hele livet: Tidl. Formand for Dansk Tennis Forbund, De konservative i Fredensborg-Humlebæk, PR bureauernes brancheforening og Furesø Golfklub.

Mærkesager: Sikre optimalt samspil mellem byråd, forvaltning og seniorråd for at gøre Fredensborg til en af de bedste kommuner i landet for de ældre. Målet er trivsel, sundhed, værdighed for de ældre – samt ikke mindst attraktive arbejdspladser i ældreplejen, så vi kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.


Formand Charlotte Poulsen.
Pens. Sygeplejerske
Erfaring: Leder af social- og sundhedsskole opstart og ledelse af plejehjem. Desuden bred uddannelseserfaring

telefon: 41 82 84 66
e-mail: Charlotte Poulsen

Fokusområder:   Trivsel, sundhed og selvbestemmelsesret for seniorer uafhængigt af boform. Tilbud så seniorer kan vedligeholde og udvikle lyst og evne til at klare sig selv bedst muligt. At plejetilbud understøtter seniorers personlige integritet.Kasserer Vivien Middelboe
.
Pensioneret i 2021 fra IT-branchen.

telefon: 29 88 51 03
e-mail: Vivien Middelboe

Fokusområder:   Etablering af Seniorbofællesskaber i vores 4 bysamfund Kultur- og fritidsaktiviteter for seniorer i dagtimern.
IT og kommunikation

Medlem af: Nordgruppen.

Observatør: Plejehjem Mergeltoften

 Følger kommunens ældrepolitik inden for primært boliger og kultur 


Finn Kamper-Jørgensen
. Pensioneret læge. Mangeårigt arbejdsliv med sundhedspolitik, sundhedsplanlægning, forebyggelse og forskning.

telefon: 49 19 11 88 / 22 44 15 75,
e-mail: Finn Kamper-Jørgensen

Fokusområder:   Medlem af Nordgruppen (Nordsjællandske del af Regions Ældrerådet). Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Formand for kommunens Forebyggelsesråd vedrørende ældrebefolkningen.

Følger kommunens ældrepolitik, social- og sundhedspolitik og regionens sundhedspolitik, herunder sygehusplanlægning.Sekretær Lisbeth E. Knudsen.

Professor på Institut for Folkesundheds-videnskab på Københavns Universitet. 

Hjemmeside 

e-mail: Lisbeth E. Knudsen

Fokusområder: Før pensionstilbud til borgerne så pensionstilværelsen kan forberedes.

Kultur og Fritid, acceptable forhold i landdistrikterne 


Jørgen Simonsen.

telefon: 4919 0059,
e-mail: Jørgen Simonsen

Fokusområder: Samarbejde med kommunen om vedtægter og samarbejdspolitik.

Følger kommunens ældrepolitik gennem økonomiudvalget og Byrådet.

Medlem af Regionsældrerådet, Danske Ældreråd og FN’s internationale ældredag. Kontakt til Else Mariehjemmet.


Niels Søndergaard.
Civilingeniør (kemi).  Har arbejdet med programmering, IT systemer, data-lagring og IT salg, senest i tele-branchen (mobile netværk).

telefon: 40 52 27 89,
e-mail: Niels Søndergaard

Fokusområder: Stor interesse for ældres rettigheder, økonomi og ret til et værdigt liv.

Følger med i kommunens tiltag inden for digitalisering, brugerservice, trafik, infrastruktur og tilgængelighed.


Grethe Troensegaard.

telefon:  40 61 94 00,
e-mail: Grethe Troensegaard

Fokusområder:  Boliggruppen: Kontakt til ejendomsudviklere, investorer, boligselskaber m.m. med henblik på etablering af Seniorbofællesskaber 

 Kulturgruppen: Arbejder for at fremme alsidige kulturudbud til seniorer, primært i dagtimerne. 

 Observatør i Øresundshjemmets pårørenderåd 

Desuden: Tilgængelighed, trafiksikkerhed, oplevelses- og sanserum på plejecentre, det nye plejehjem i Humlebæk syd, fundraising.