Medlemmer/Kontakt

I Seniorrådet arbejder vi for dig, derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du skulle få brug for det.

Mail til Seniorrådet: formand@seniorraad.dk

FK_logoA_15_600

Her er en samlet en oversigt over vores medlemmer, vores profil, kontaktoplysninger og vores ”fokusområder” i Seniorrådet. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Medlemmer


    Toni Strande


Formand Charlotte Poulsen.
Pens. Sygeplejerske
Erfaring: Leder af social- og sundhedsskole opstart og ledelse af plejehjem. Desuden bred uddannelseserfaring

telefon: 41 82 84 66
e-mail: Charlotte Poulsen

Fokusområder:   Trivsel, sundhed og selvbestemmelsesret for seniorer uafhængigt af boform. Tilbud så seniorer kan vedligeholde og udvikle lyst og evne til at klare sig selv bedst muligt. At plejetilbud understøtter seniorers personlige integritet.Finn Kamper-Jørgensen
. Pensioneret læge. Mangeårigt arbejdsliv med sundhedspolitik, sundhedsplanlægning, forebyggelse og forskning.

telefon: 49 19 11 88 / 22 44 15 75,
e-mail: Finn Kamper-Jørgensen

Fokusområder:   Medlem af Nordgruppen (Nordsjællandske del af Regions Ældrerådet). Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Formand for kommunens Forebyggelsesråd vedrørende ældrebefolkningen.

Følger kommunens ældrepolitik, social- og sundhedspolitik og regionens sundhedspolitik, herunder sygehusplanlægning.Næstformand Lisbeth E. Knudsen.

Professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Formand for Videnskabsetisk Komite F i Region Hovedstaden. Medlem af bestyrelsen for Folkeuniversitetet i Fredensborg.

Hjemmeside 

e-mail: Lisbeth E. Knudsen

Fokusområder: Kultur og Fritid, med mange og forskellige tilbud i dagtimerne for seniorer; anerkendende, motiverende, inspirerende, udviklende og acceptable forhold for de frivillige i kommunen; landdistrikterne skal ikke glemmes 

Seniorrådets repræsentant i Klimarådet i Fredensborg.


Jørgen Simonsen.

telefon: 49 19 00 59,
e-mail: Jørgen Simonsen

Fokusområder: Samarbejde med kommunen om vedtægter og samarbejdspolitik.

Følger kommunens ældrepolitik gennem økonomiudvalget og Byrådet.

Medlem af Regionsældrerådet, Danske Ældreråd og FN’s internationale ældredag. Kontakt til Else Mariehjemmet.


midlertidig kasserer Niels Søndergaard.
Civilingeniør (kemi).  Har arbejdet med programmering, IT systemer, data-lagring og IT salg, senest i tele-branchen (mobile netværk).

telefon: 40 52 27 89,
e-mail: Niels Søndergaard

Fokusområder: Stor interesse for ældres rettigheder, økonomi og ret til et værdigt liv.

Følger med i kommunens tiltag inden for digitalisering, brugerservice, trafik, infrastruktur og tilgængelighed.


Grethe Troensegaard.

telefon:  40 61 94 00,
e-mail: Grethe Troensegaard

Fokusområder:  

 Observatør i Øresundshjemmets pårørenderåd