Medlemmer/Kontakt

 I Seniorrådet arbejder vi for dig, derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du skulle få brug for det.

Mail til Seniorrådet: info@fredensborg.seniorraad.dk

Her er en samlet en oFK_logoA_15_600versigt over vores medlemmer, vores profil, kontaktoplysninger og vores ”fokusområder” i Seniorrådet. 
Vi glæder os til at høre fra dig.


Jonna Farbmacher
Jeg er folkepensionist, og 69 år. Er gift med den samme mand i snart 44 år. Har tre døtre og 6 børnebørn.

Jonna Farbmacher

I mit arbejdsliv har jeg hovedsaglig været aktiv i socialpsykiatrien. Her er jeg daglig blevet udfordret på forskellig vis. Psykiatrien har ikke høj prioritet. Der skal i seniorrådet også være fokus på denne ret svage gruppe af pensionister.
Det er vigtigt med synlighed, og at vi er tydelige i det, vi medvirker til.
Da fysisk aktivitet er godt hele livet, kan senioridrætstilbud være et kommunalt anliggende.
I seniorrådet er jeg også repræsenteret i Nordgruppen. Her udveksles bl.a. erfaringer fra andre seniorråd i nogle nordsjællandske kommuner. Disse kommuner er på skift værter for vore møder.


Michael Huusom.
Pensioneret Officer og jagerpilot fra       Det Danske Flyvevåben

Telefon: 61 66 26 09,
Michael@Huusom.dk

Fokusområder: Jeg følger kommunens tiltag på ældreområdet ved at læse dagsorden og referat fra alle kommunens fagudvalg, økonomiudvalget og Byrådet. Herudover følger jeg artikler i medierne, og deltager i webinarer, der har relation til ældrebefolkningen (primært i Fredensborg Kommune). Jeg modtager også mange input ved samtaler og e-mails med/fra vores ældre borgere. Skriv gerne til mig.

Jeg er suppleant til Nordgruppen (den Nordsjællandske del af Danske Ældreråd) og Region Hovedstadens Ældreråd. Ved konstituering den 4. juli 2019 blev jeg formand for det vi kalder Teknikgruppen i Seniorrådet; det har jeg tidligere været i 4 år. Jeg var formand for Seniorrådet i 2018. Jeg er Observatør i Plejecenter Egelundens Bruger-Pårørenderåd. Jeg er næstformand i Ældre Sagens bestyrelse.

Mine Seniorråds-fokusområder er: Kernevelfærd for de svageste af vores 60+ borgere. Lige adgang for alle til fællesskabets sundhedssystem, herunder kollektiv offentlig transport. Tryghed for vore ældste i det “nære sundhedssystem” bl.a. egen læge i nærheden af bopæl. Der skal være balancen mellem “varme hænder” og “kold velfærdsteknologi” i ældreplejen. Mere med-og selvbestemmelse for plejehjemsbeboere og deres nære pårørende … især her under Corona-restriktionerne. Som krigsveteran fra Balkan, følger jeg forholdene for vore krigsveteraner.


Finn Kamper-Jørgensen
. Pensioneret læge. Mangeårigt arbejdsliv med sundhedspolitik, sundhedsplanlægning, forebyggelse og forskning.

telefon: 49 19 11 88 / 22 44 15 75,
e-mail: Finn Kamper-Jørgensen

Fokusområder:   Medlem af Nordgruppen (Nordsjællandske del af Regions Ældrerådet). Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Formand for kommunens Forebyggelsesråd vedrørende ældrebefolkningen.

Følger kommunens ældrepolitik, social- og sundhedspolitik og regionens sundhedspolitik, herunder sygehusplanlægning.


Lisbeth E. Knudsen.
Professor på Institut for Folkesundheds-videnskab på Københavns Universitet. 

Hjemmeside 

e-mail: Lisbeth E. Knudsen

Fokusområder: Før pensionstilbud til borgerne så pensionstilværelsen kan forberedes.

Kultur og Fritid, acceptable forhold i landdistrikterne 


Anette Lewinsky.
Cand.jur., Har arbejdet hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Har været medlem af Hovedstadens sociale klagenævn og af Handicaprådet i Fredensborg. Scleroseforeningens repræsentant i Danske Handicaporganisationer i Fredensborg.

telefon: 49 14 61 60,
e-mail: Anette Lewinsky

Fokusområder: En glad og god alderdom hjemme eller på institution, også for ældre med fysiske og/eller psykiske skavanker.
Retssikkerhed på det sociale område med hensyn til visitation, hjælpemidler, personlig og praktisk service m.v.
Demenspolitik.
Pårørende til fysisk og/eller psykisk svækkede.
Tilgængelighed i det offentlige rum. 


Formand for Seniorrådets Social- og Sundhedsgruppe


Jørgen Simonsen.

telefon: 4919 0059,
e-mail: Jørgen Simonsen

Fokusområder: Samarbejde med kommunen om vedtægter og samarbejdspolitik.

Følger kommunens ældrepolitik gennem økonomiudvalget og Byrådet.

Medlem af Regionsældrerådet, Danske Ældreråd og FN’s internationale ældredag. Kontakt til Else Mariehjemmet.


Toni Strande


Niels Søndergaard.
Civilingeniør (kemi).  Har arbejdet med programmering, IT systemer, data-lagring og IT salg, senest i tele-branchen (mobile netværk).

telefon: 40 52 27 89,
e-mail: Niels Søndergaard

Fokusområder: Stor interesse for ældres rettigheder, økonomi og ret til et værdigt liv.

Følger med i kommunens tiltag inden for digitalisering, brugerservice, trafik, infrastruktur og tilgængelighed.

Medlem i IT- og Kommsgruppen. Observatør i Mergeltoftens Bruger- og Pårørenderåd. Webmaster her på hjemmesiden.


Grethe Troensegaard.

telefon: 49 19 42 78 / 40 61 94 00,
e-mail: Grethe Troensegaard

Fokusområder: Observatør i Øresundshjemmets pårørenderåd, kontaktperson til Humlebæk Dagcenter.

Desuden: Tilgængelighed, trafiksikkerhed, oplevelses- og sanserum på plejecentre, det nye plejehjem i Humlebæk syd, fundraising.