Arbejdsgrupper

Seniorrådet har delt arbejdet op emner, som hver varetages af en arbejdsgruppe.

Faste Grupper:

Social- og sundhed gruppen
Teknik gruppen
Boliggruppen
IT- og kommunikation gruppen
Kulturgruppen

Ad Hoc grupper