Teknikgruppen i Seniorrådet


Teknikgruppen
arbejder for at sikre vore ældre borgere de bedst mulige forhold inden for “tekniske” områder, herunder transport, velfærdteknologi, hjælpemidler m.v.

Tekniske emner på tidens dagsorden
Teknikgruppens medlemmer har haft særligt fokus på offentlig transport og tilgængelighed; det vil vi fortsætte med fremover. Vi vil tale alle ældres sag via disse forsamlinger:

  • Kommunens Plan-Miljø- og Klimaudvalg samt Infrastruktur- og trafikudvalget og senere i processen Økonomiudvalget og Byrådet.
  • Forvaltningens Busstoppesteds- og læskursgruppe, hvor vi er i tæt kontakt med Kommunens Team Trafik. Her medinddrages og orienteres vi om veje, stier, offentlig kollektiv trafik og Flextrafik.
  • Sammen med Danske Handicap Organisationer Fredensborg øver og øger vi indflydelse på alle områder, hvor fysisk tilgængelighed er ønskelig og påbudt ved lov.
  • Vi vil fortsat samarbejde med kommunens tilgængelighedskoordinator, f.eks. i f.m. nybyggerier af bl.a. idrætsanlæg, nyt plejecentret i Humlebæk og, renovering af flisebelægninger, samt tilgængelighed ved busstoppesteder, som benyttes af ”mange” ældre – alt sammen med henblik på at give de ældre de bedst mulige forhold.

Seniorrådet prioriterer pålidelig offentlig transport med god tilgængelighed til, fra og ved f.eks. pleje- og aktivitetscentre, motionsfaciliteter, nyt og nuværende sygehus i Hillerød, Sundhedshuset i Helsingør og snart tilsvarende i Humlebæk, boligområder med mange ældre, butikscentre, trafikknudepunkter (herunder Kystbanen), naturområder og Rådhuset.
Vi håber på og arbejder for, at flextur kan/vil betjene øvrige områder, og at også de ældre vil benytte dette tilbud.

35658

Bussen til Øverød

Offentlig transport
Kommune har, i samarbejde med Regionen og Movia, prioriteret den offentlige bustransport hvorefter flere busruter lægges sammen og/eller nedlægges. Dette er til stor ulempe for de personer, der er nødsaget til at benytte bustransport. En stor del af disse er ældre borgere.

I Teknikgruppen mødes vi med relevante partnere for at tilstræbe en god og dækkende offentlig transport.

Seniorrådet mener, at flextursordningen stadig har svage punkter bl.a. med bestilling og betaling. Dette arbejder vi videre med. Kommunens arealer og bygninger skal være tilgængelige for alle.

Skriv til Michael@Huusom.dk hvis du har noget på hjerte angående ovennævnte emner.

Præsentation fra kommunens tilgængelighedskoordinator
Fredensborg Kommune tilgængelighedsplan 2016