Teknik- & boliggruppen


Teknikgruppen
arbejder for at sikre vore ældre borgere de bedst mulige forhold inden for “tekniske” områder.

Tekniske emner på den politiske dagsorden i 2016 – 2017
I 2016 har Teknikgruppens medlemmer haft særligt fokus på offentlig transport og tilgængelighed. Det vil vi fortsætte med fremover.

I den forbindelse vil vi tale alle ældres sag via disse forsamlinger:

  • Kommunens Plan-Miljø- og Klimaudvalg samt Infrastruktur- og trafikudvalget og senere i processen Økonomiudvalget og Byrådet.
  • Forvaltningens Busstoppesteds- og læskursgruppe, hvor vi er i tæt kontakt med Kommunens Team Trafik. Her medinddrages og orienteres vi om veje, stier, offentlig kollektiv trafik og Flextrafik.
  • Sammen med Danske Handicap Organisationer Fredensborg øver og øger vi indflydelse på alle områder, hvor fysisk tilgængelighed er ønskelig og påbudt ved lov.
  • Vi er repræsenteret i Kommunens Borgerpanel (IT, velfærdsteknologi m.v.)
Nye tiltag og fokuspunkter
Vi vil fremover følge op på nye emner med relation til Teknikgruppens sagsområder. Vi vil fortsat samarbejde med kommunens tilgængelighedskoordinator, f.eks. i f.m. nybyggerier af bl.a. idrætsanlæg, nyt plejecentret i Humlebæk og, renovering af flisebelægninger, samt tilgængelighed ved busstoppesteder, som benyttes af ”mange” ældre – alt sammen med henblik på at give de ældre de bedst mulige forhold.

Seniorrådet prioriterer pålidelig offentlig transport med god tilgængelighed til, fra og ved f.eks. pleje- og aktivitetscentre, motionsfaciliteter, nyt og nuværende sygehus i Hillerød, Sundhedshuset i Helsingør, boligområder med mange ældre, butikscentre, trafikknudepunkter (herunder Kystbanen), naturområder og Rådhuset.
Vi håber på og arbejder for, at flextur kan/vil betjene øvrige områder, og at også de ældre vil benytte dette tilbud – Se endvidere næste side om offentlig transport.

35658

Bussen til Øverød

Offentlig transport
I 2015 udtrykte vi i Seniorrådet via høringssvar bekymring for den måde, Fredensborg Kommune har prioriteret den offentlige transport i kommunen. Dette illustreres af den tidligere aftale, Fredensborg Kommune har indgået med Movia om busdriften i 2014 og 2015, hvorefter flere busruter lægges sammen og/eller nedlægges. Dette er til stor ulempe for de personer, der er nødsaget til at benytte bustransport. En stor del af disse er ældre borgere.

I Teknikgruppen mødes vi ofte med relevante partnere for at sikre en god og dækkende offentlig transport. Dette har resulteret i, at vi med glæde kan konstatere:

  • at der i ”Busbestillingsprocessen 2017” med MOVIA, umiddelbart ikke skal nedlægges øvrige busruter. Vi konstaterer også, at Sjørup og Endrup områderne vil opnå lidt bedre busdækning, samt at busrute 383 i Kokkedal Øst genindføres i december 2016 (dog i reduceret form).
  • at kommunens mest benyttede stoppesteder ”opgraderes”.
  • at der laves en kampagne, som skal få flere til at benytte flextrafik.

imagesI Seniorrådet mener vi, at flextursordningen stadig har svage punkter bl.a. med bestilling og betaling. Dette arbejder vi videre med.

Tilgængelighed
imagesKommunens arealer og bygninger skal være tilgængelige for alle. I Seniorrådet har vi god erfaring med at samarbejde med Danske Handicaporganisationer Fredensborg og kommunens tilgængelighedskoordinator. Vi har sammen skabt forbedringer, så borgere, der benytter stok, rollatorer eller andre hjælpemidler, sikres tilgængelighed i og ved kommunens bygninger. 

 

Teknik- og Boliggruppen består af følgende medlemmer: Niels Mehnke, Lisbeth E. Knudsen, Bjørn Helstrup, Grethe Troensegaard og Jørgen Simonsen.

 

Præsentation fra kommunens tilgængelighedskoordinator
Fredensborg Kommune tilgængelighedsplan 2016