Jura/Links

Seniorrådets juridiske grundlag

Det juridiske grundlag for oprettelse af Ældre-/Seniorråd ligger i Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område [§§ 30 – 32]

imagesSeniorrådet har en Samarbejdsaftale med kommunen af 25. april 2022, som udstikker de overordenede linier for samarbejdet.

Seniorrådet og Byrådet  har vedtaget et sæt vedtægter af 25. april 2022, som udstikker det daglige arbejde.


Vi har samlet nogle brugbare links (henvisninger):

Fredensborg Kommune Fredensborg kommunes hovedside
Danske Ældreråd Sammenslutning af Danske Ældreråd
Ældre Sagen Landsorganisationen

FK_logoA_15_600