Nyheder

Her er mulighed for at vælge at læse mere generelt om vores:

Høringssvar Pressemeddelelser

halvfuld

Er glasset halvt tomt eller halvt fuldt?

 

Høringssvar
8. december 2018Seniorrådet har bemærket sig Kulturudvalgets arbejdsgrundlag og de anførte temaer. Her må vi med undren konstatere, at “Børne- og ungekultur” er et selvstændigt tema, medens det overhovedet ikke nævnes, hvilken kultur man har forestillet sig, skal tilbydes 60+ borgerne, der repræsenterer 12.000 ud af kommunens 40.000 borgere. Læs Høringssvar for sag 147 Kulturudvalget her Like this:Like Loading... [...] Læs mere...
6. november 2018Seniorrådet foreslår, at Seniorrådet får medlemmer i det udvalg, der skal beskæftige sig med det kommissorium, der godkendes på mødet. Læs høringssvaret her Like this:Like Loading... [...] Læs mere...
6. november 2018Seniorrådet har bemærket forslagene til busbetjening af nyt plejecenter – som jo også indeholder busbetjening af lægehuset. Seniorrådet har kommentarer:  Læs høringssvaret Like this:Like Loading... [...] Læs mere...
7. november 2016Seniorrådets kommentar til Sag 95 Social og Seniorudvalget Status på indsatsen for den ældre medicinske patient i Fredensborg Kommune – 7. november 2016. Læs hele indlægget   Like this:Like Loading... [...] Læs mere...
16. december 2015Byrådet skal i 2016 revidere sin ældrepolitik. En arbejdsgruppe i Seniorrådet har fomuleret et forslag til revideret ældrepolitik. Det indgår nu i det videre arbejde. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i den eksisterende ældrepolitik, og desuden inkluderet et afsnit om værdighed og et andet afsnit om Fredensborg Kommune udvikling. Læs arbejdsgruppens oplæg her Like this:Like Loading... [...] Læs mere...
Pressemeddelser
20. maj 2021”Alt for mange ældre borgere falder og kommer til skade. Derfor har byrådets Social- og Seniorudvalg besluttet, at forebyggelsesindsatsen de kommende år skal styrkes. Vi har tilsluttet os Forebyggelsesrådets flerårige handlingsplan om faldforebyggelse. Og byrådet har for de næste år bevilget flere penge til opgaven”, udtaler formanden for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen……… læs mere på:      Pressemeddelelse om Faldforebyggelse Like this:Like Loading... [...] Læs mere...
4. juli 2019Fredensborg Seniorråd har — med tilstedeværelse af Borgmesteren og Direktøren for Ældre og Omsorg — afholdt møde den 4. juli 2019 og konstitueret sig med ny formand og ny næstformand. Seniorrådet har enstemmigt valgt Niels Søndergaard til formand og det nytiltrådte medlem Toni Strande til næstformand. Niels Søndergaard udtaler: “Det er med stor ydmyghed, at jeg påtager mig arbejdet som formand, og jeg glæder mig til samarbejdet fremover. Der er — og skal være — forskellige holdninger hos medlemmerne i et demokratisk folkevalgt råd, men jeg er overbevist om, at Seniorrådet i lighed med tidligere også fremover vil rådgive Byrådet på en god og værdig måde. På vores møde bekræftede Borgmesteren det gode samarbejde. Som almindelige folkevalgte borgere, er det en stor opgave at skulle og kunne formidle samarbejdet mellem rådets medlemmer, vores målgruppe — de ældre borgere i kommunen — og byrådet, så vi opnår de bedste forhold for den voksende del af kommunens beboere over 60 år. Det gør vi efter bedste evne.” Niels Søndergaard, Formand for Seniorrådet. Like this:Like Loading... [...] Læs mere...
19. september 2016Læserbrev af Finn Kamper-Jørgensen, Formand for Seniorrådet, har et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis. Det giver ingen mening at fastholde ældrebudgettet. Det skal reguleres efter den demografiske udvikling. Læs hele læserbrevet her Like this:Like Loading... [...] Læs mere...