Seniorernes medvirken til kommunes klimaindsats.

Nedenstående er sendt til Frederioksborg Amts Avis og optaget den 4. januar 2021.

Klima og bæredygtighed er for alvor kommet på kommunens dagsorden. Kommunen har allerede igangsat initiativer på området i form af Kokkedal Klimaprojekt, nyttehaver for skoleelever i Humlebæk og senere med beslutning om at plante flere træer og med større fokus på CO2 regnskabet. 

Skal indsatsen batte noget, er det imidlertid nødvendigt med en langt bredere og mere nuanceret indsats. Det er ikke nok at plante skov for at reducere CO2

Kommunens seniorer, her forstået som borgere der har passeret de 60 leveår, og som nu udgør knap en fjerdedel af befolkningen i kommunen, har rigtig gode forudsætninger for at bidrage til fremme af bedre klima og mere bæredygtig indsats i kommunen. Vi er vokset op før brug og smid væk blev normalen. En vis grad er selvforsyning prægede vores barndom og ungdom tillige med sparsommelighed og genbrug. Vi er samtidig vokset op med nærhed og forståelse for naturen og vores kulturarv. Spørgsmål som nu i stigende grad ønskes prioriteret, og som seniorerne har gode forudsætninger for at videreformidle til alle generationer. Seniorerne er vokset op i en tid, hvor samspillet mellem arkitektur, funktionalisme og natur havde større vægt end i dag.

Kommunens seniorer er meget mere aktive end tidligere tiders og stiller andre krav. Ikke mindst adgangen til at færdes i kommunes flotte natur med henblik på styrkelse af både krop og sjæl. Derfor har vi en selvstændig interesse i, at kommunen gennem sin planlægning imødekommer dette behov. Rigtig mange seniorer deltager som frivillige i arbejde omkring genbrug, oplysning og støtte til omsorg og pleje.

Fredensborg Kommune har mange kompetencer iblandt seniorerne som med indsigt vil kunne kvalificere kommunens klimatiltag ved kortlægning af gode initiativer og give inspiration til nye. Som senior vil jeg starte med min egen generation. I Jonstrup har man med succes etableret et seniorakademi, som mødes om forskellige centrale emner og udvikler konstruktive forslag. Jeg håber, at  der er interesse for et sådant akademi også i vor kommune. 

Mit forslag er derfor at starte med indlæg til klimadagsordenen i kommunen, som ovenfor beskrevet, så klima og miljøindsats ikke blot omfatter plantning af træer men mere bredt inkluderer muligheder for mere natur og kultur. Emner som vedligehold af veje og stisystemer og fornuftig affaldshåndtering presser sig ligeledes på.

Lisbeth E. Knudsen
Professor, PhD
Kokkedal

Om Lisbeth E. Knudsen

Jeg ønsker en Fredensborg Kommune hvor man trygt kan se frem til at blive ældre med gode tilbud til alle aldersgrupper i forhold til pleje og kultur. Jeg er 65 år og arbejder som professor i toksikologi på Københavns Universitet. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.