Velkommen til Fredensborg Seniorråd

Det danske demokrati har givet ældrebefolkningen et talerør til de politiske beslutninger – det er ganske enestående, set ud fra et internationalt perspektiv.

paragraf

Loven (lov om retssikkerhed) siger, at der skal være mindst et seniorråd/ældreråd i hver kommune i Danmark.

HUSK VALG TIL SENIORRÅDET

Til Seniorrådet i Fredensborg Kommune skal der vælges 9 medlemmer og suppleanter.
Valget gælder fra den 1. januar 2022 – 31. december 2025.
Gå til Kommunens hjemmeside for valget ved at klikke her: Fredensborg Kommune

Hvornår og hvordan kan du stemme til Seniorrådet

Valgperioden løber fra den 5. oktober 2021 til den 17. november 2021.
Alle borgere der er fyldt 60 år per den 17. november 2021 og bosiddende i Fredensborg Kommune er stemmeberettigede til Seniorrådsvalget.
Hvis du er fritaget fra digitalt post, vil du i løbet af uge 39 modtage materiale inkl. stemmeseddel og returkuvert, som skal være sendt senest den 17. november 2021 for at nå med i stemmeoptællingen.
Er du tilmeldt digital post vil du den 5. oktober 2021 modtage et brev i din e-boks med et unikt link til den digitale stemmeseddel.Fra den 5. oktober 2021 til den 17. november 2021 kan du få hjælp på bibliotekerne og i borgerservice på Rådhuset.

 Ny brochure fra Seniorrådet

Et godt Ældreliv — trods sygdom

Seniorrådet rådgiver Byrådet

Oplevelser hele livet

Seneste indlæg i pressemeddelser/høringssvar/læserbreve

Formål med et Seniorråd – aftalen med Fredensborg Kommune

I vedtægterne for Fredensborg Seniorråd 2018 – 2021 står der bl.a.

  • Fredensborg Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre.
  • Formålet med Seniorrådets arbejde er:
    • At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
    • At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af Fredensborg Byråd
  • Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes beslutning.

Vi vil fortælle om det konkrete arbejde, vi udfører, og hvordan vi bruger vores indflydelse til at skabe bedre forhold for alle kommunens borgere over 60 år.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre borgere.
Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig om alle områder, som berører de ældres forhold i Fredensborg Kommune.

vi læser alt
Seniorrådet læser og kommenterer alle Byrådets og udvalgenes dagsordner

Seniorrådet vurderer alle oplæg til politiske beslutninger ud fra, om de medvirker til et godt, rigt, sundt og værdigt liv for den ældre befolkning.
Seniorrådet kommenterer, hvis det er nødvendigt for at få en god ældrepolitik i kommunen.

Vi lytter til forslag fra borgerne og lærer via vort gode samarbejde med andre senior-/ældreråd om initiativer, der udvikler ældrepolitikken.
Tre faste arbejdsgrupper i vores Seniorråd følger i detaljer det politiske arbejde: Social- og sundhedpolitisk gruppe, Teknik-gruppen, Boliggruppen og Kultur gruppen