Velkommen til Fredensborg Seniorråd

Det danske demokrati har givet ældrebefolkningen et talerør til de politiske beslutninger – det er ganske enestående, set ud fra et internationalt perspektiv.

paragraf

Loven (lov om retssikkerhed) siger, at der skal være mindst et seniorråd/ældreråd i hver kommune i Danmark.

Seneste indlæg i pressemeddelser/høringssvar/læserbreve

Charlotte Poulsen25. maj 2024Seniorrådet har sendt høringssvar til Fredensborg Kommune for budgettet for 2025 – 2028 Seniorraadets-hoeringssvar-til-budget-2025-2028Download Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...
Niels Søndergaard20. maj 2024Seniorrådsmedlem Niels Søndergaard finde det bøvlet, at medicinfabrikanterne pakker medicin i pakker med 10, 20 piller pr pakke, da ugen har 7 dage, læserbrev i Frederiksborg Amts Avis den 20. maj 2024 syvstykspakningerDownload Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...
Charlotte Poulsen15. marts 2024Folketinget har forelagt en ny Ældrelov, Læserbrev i Frederiksborg Amts avis den 15. marts 2024 Af formand Charlotte Poulsen og næstformand Lisbeth E. Knudsen nyaeldrelov-20240315Download Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...
Charlotte Poulsen15. marts 2024Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis den 27. februar 2024af formand Charlotte Poulsen og næstformand Lisbeth E. Knudsen frivillighed-20240227-1Download Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...

Formål med et Seniorråd – aftalen med Fredensborg Kommune

I vedtægterne for Fredensborg Seniorråd 2022 –  står der bl.a.

  • Fredensborg Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre.
  • Formålet med Seniorrådets arbejde er:
    • At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
    • At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af Fredensborg Byråd
  • Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes beslutning.

Vi vil fortælle om det konkrete arbejde, vi udfører, og hvordan vi bruger vores indflydelse til at skabe bedre forhold for alle kommunens borgere over 60 år.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre borgere.
Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig om alle områder, som berører de ældres forhold i Fredensborg Kommune.

vi læser alt
Seniorrådet læser og kommenterer alle Byrådets og udvalgenes dagsordner

Seniorrådet vurderer alle oplæg til politiske beslutninger ud fra, om de medvirker til et godt, rigt, sundt og værdigt liv for den ældre befolkning.
Seniorrådet kommenterer, hvis det er nødvendigt for at få en god ældrepolitik i kommunen.

Vi lytter til forslag fra borgerne og lærer via vort gode samarbejde med andre senior-/ældreråd om initiativer, der udvikler ældrepolitikken.
Tre faste arbejdsgrupper i vores Seniorråd følger i detaljer det politiske arbejde: Social- og sundhedpolitisk gruppe, Teknik-gruppen, Boliggruppen og Kultur gruppen