Velkommen til Fredensborg Seniorråd

Det danske demokrati har givet ældrebefolkningen et talerør til de politiske beslutninger – det er ganske enestående, set ud fra et internationalt perspektiv.

paragraf

Loven (lov om retssikkerhed) siger, at der skal være mindst et seniorråd/ældreråd i hver kommune i Danmark.

Seneste indlæg i pressemeddelser/høringssvar/læserbreve

Niels Søndergaard16. juli 2022Læserbrev om personlig oplevelse i dagens sundhedssystem. Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis 15. juli 2022 Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...
Niels Søndergaard15. juni 2022Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis (elektroniske del) den 15. juni 2022: I et læserbrev i UgeNyt Fredensborg den 1. juni 2022 er der en opfordring til Seniorrådet fra Hanne Thureson Graae, om at udtrykke vores holdning til de vanskelige tider, vi generelt befinder os i, og ikke mindst i forhold til den ældre generation af mennesker, hvor en del råder over meget begrænsede midler. Da det i sagens natur netop er den ældre generation af mennesker, som Seniorrådets arbejde retter sig imod, vil vi gerne udtrykke vores bekymring over den økonomiske situation, som bl. a. krigen i Ukraine har afstedkommet, og ikke mindst de økonomiske problemer, som dette medfører. De prisstigninger, vi ser nu, rammer naturligvis alle, men specielt de mindst bemidlede i samfundet rammes meget hårdt. Seniorrådet har ikke mulighed for direkte at gøre noget ved problemet, da vi alene er rådgivende for Byrådets politikere (og den kommunale administration) her i Fredensborg Kommune. Vi vil fra Seniorrådet derfor på det stærkeste opfordre politikerne i både kommunen, regionen og i regeringen til at gøre noget for at række en hjælpende hånd ud mod denne gruppe af mennesker. Da de store prisstigninger rammer rigtig hårdt på pensionisternes budget, mener vi, at den hjælpende hånd ikke kun skal omfatte den gruppe, som modtager ældrecheck, men også den meget store del af pensionister, som ikke har de store penge til rådighed. Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...
admin30. september 2021Anette Lewinsky har holdt et foredrag i Blixenklubben om Seniorrådet den 20. september 2021: Click to access ForedragSeniorraad.pdf Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...
Finn Kamper-Jørgensen20. maj 2021”Alt for mange ældre borgere falder og kommer til skade. Derfor har byrådets Social- og Seniorudvalg besluttet, at forebyggelsesindsatsen de kommende år skal styrkes. Vi har tilsluttet os Forebyggelsesrådets flerårige handlingsplan om faldforebyggelse. Og byrådet har for de næste år bevilget flere penge til opgaven”, udtaler formanden for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen……… læs mere på:      Pressemeddelelse om Faldforebyggelse Like this:Like Loading... [...] Læs mere ...

Formål med et Seniorråd – aftalen med Fredensborg Kommune

I vedtægterne for Fredensborg Seniorråd 2022 –  står der bl.a.

  • Fredensborg Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre.
  • Formålet med Seniorrådets arbejde er:
    • At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
    • At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af Fredensborg Byråd
  • Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes beslutning.

Vi vil fortælle om det konkrete arbejde, vi udfører, og hvordan vi bruger vores indflydelse til at skabe bedre forhold for alle kommunens borgere over 60 år.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre borgere.
Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig om alle områder, som berører de ældres forhold i Fredensborg Kommune.

vi læser alt
Seniorrådet læser og kommenterer alle Byrådets og udvalgenes dagsordner

Seniorrådet vurderer alle oplæg til politiske beslutninger ud fra, om de medvirker til et godt, rigt, sundt og værdigt liv for den ældre befolkning.
Seniorrådet kommenterer, hvis det er nødvendigt for at få en god ældrepolitik i kommunen.

Vi lytter til forslag fra borgerne og lærer via vort gode samarbejde med andre senior-/ældreråd om initiativer, der udvikler ældrepolitikken.
Tre faste arbejdsgrupper i vores Seniorråd følger i detaljer det politiske arbejde: Social- og sundhedpolitisk gruppe, Teknik-gruppen, Boliggruppen og Kultur gruppen