GÅ LIGE HEN MED SKRALDEPOSEN …

Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis, 17. frebruar 2021

Kommunen, dvs. Byrådet skal på mødet den 1. marts behandle 3 sager med relation til den nye affaldsordning.

I den ene sag skal Byrådet give administrationen lov til at søge Miljøstyrelsen om udsættelse af en ordning for indsamling af madaffald, farligt affald og fødevarekartoner. Kommunen kan ikke, inden fristen den 1. juli 2021, nå at leve op til regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. 

Den anden sag handler om antal og udformning af affaldsbeholdere udendørs såvel som indendørs for de kommende 10 affaldsfraktioner. Det bliver spændende.

I den tredje sag skal Byrådet orienteres om regeringens nye klimaplan (se ovenfor) og den dermed tvungne justering af kommunens egen ”Affaldsbekendtgørelse”. 

Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer Fredensborg har på vegne af gangbesværede ældre og personer med et ganghandicap to kommentarer til bekendtgørelsen. 

  • Vi var rigtig glade, da vi erfarede, at Fredensborg Kommune søgte Miljøstyrelsen om en frivillig ordning, således at borgere i bl.a. enfamiliehuse kunne tilbydes lokale, frivillige, koordinerede samordninger, altså med mulighed for at dele affaldsbeholdere.  Lige så skuffede blev vi, da Miljøstyrelsen d. 28. januar 2021 i korte træk svarede:  ”Der SKAL leveres indsamlingsmateriel til ALLE husstande”. Ærgerligt.
  • Den anden kommentar er den, at kommunens nu justerede Affaldsbekendtgørelse bl.a. siger, ”… der er et krav til afstand til affaldsbeholdere osv.” Der tales her om en afstand på maximalt 20 meter, som er den maximale afstand skraldemanden skal bruge fra vejen til affaldsbeholderen.  Der er ingen bemærkninger i Affaldsbekendtgørelsen om maximal afstand mellem borgerens hjem/udgang … hen til affaldsbeholderen. Der tales her om ”husstandsnær” afstand og ”umiddelbar nærhed af husstanden”; men hvad er det?  Et sted nævnes 80 meter som husstandsnært. Vi er dog betænkelige ved den nævnte afstand på 80 m, som vil gøre det nærmest umuligt for en borger med et bevægelseshandicap at bringe deres affald til opsamlingsstedet. Vi foreslår derfor, at Social- og Seniorudvalget forespørges om denne afstand. I denne forbindelse kan vi nævne, at flere af vore nabokommuner opererer med en afstand på 50 meter.

Vi anmoder Byrådet om at undersøge, om den nye affaldsafhentningsordning evt. medfører længere afstand mellem hjemmet og de fælles affaldsbeholdere for dem, der bor i lejlighed eller rækkehuse.

Michael Huusom       
Seniorrådet       
Fredensborg Kommune
Jens Andersen
Danske Handicaporganisationer
Fredensborg Kommune

Om admin

admin er synonym for webmaster Niels Søndergaard. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.