Seniorrådet ønsker fremmødevalg den 16. november 2021

Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis, mandag den 8. februar 2021

Borgmesteren ønsker en høj stemmeprocent ved kommunalvalget til Byrådets 27 pladser den 16. november 2021. Høj stemmeprocent legitimerer demokratiet.

Alle arbejder for en høj stemmeprocent. Det gør Seniorrådets 9 medlemmer også.

Seniorrådets alderspræsident Fru Grethe Troensegaard havde forleden et læserbrev, hvor hun på glimrende vis beskrev Seniorrådets eksistensgrundlag, herunder Seniorrådets målgruppe: De ca. 12.000 stemmeberettigede borgere som den 16. november 2021 er 60 år eller derover. Vi kalder dem 60+ borgere.

Grethes læserbrev efterlader dog det indtryk, at det bl.a. er forvaltningens vilje og en økonomisk 500.000 kroners ekstrapris, som er problemet for, at Seniorrådet kan opnå fremmødevalg. Det har vi læst om i udvalgsreferater.

Vi er enige i Seniorrådet, og det er statistisk bevist i andre af landets i alt 98 kommuner, at fremmødevalg giver den højeste stemmeprocent. Vi vil, lidt optimistisk og humoristisk, gerne opnå en stemmeprocent på 60+.

Tillad mig som medlem af Seniorrådet (dog kun på 8. år) at bemærke følgende:

Det er ikke forvaltningen der ”bestemmer”. Det er Byrådets medlemmer. For et par måneder siden var emnet til afstemning i Byrådet. Desværre var der kun to medlemmer, nemlig Ulla Hardy Hansen og Thomas von Jessen, som gav Seniorrådet medhold og stemte for et fremmødevalg også for 60+ gruppen på selve valgdagen. Den konservative byrådsgruppe mente tilmed, at den estimerede meromkostning på 500.000 kr. nok kunne findes i budgettet.

Jeg foreslår, at de sparede udgifter til årets aflyste pensionistudflugt, som tilfældigvis også lige var sat til 500.000 kr., kanaliseres hen til dækning af fremmødevalg for Seniorrådets 12.000 personers store vælgergruppe.

Jeg håber, at et af partierne bringer sagen op i Byrådet endnu en gang og, at Byrådets partier så denne gang vil løsne op for den stringente, disciplinære, partivise, enighedsafstemning. Hvis ja, vil vi se flere, der vil stemme for fremmødevalg.

Stem individuelt efter egen overbevisning næste gang, og stem for fremmødevalg, også til Seniorrådet.

Venlig hilsen

Michael Huusom, Kokkedal
Medlem af Seniorrådet i 8 år
Genopstiller ikke næste gang

Om admin

admin er synonym for webmaster Niels Søndergaard. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.