Kultur gruppen

Fredensborg kommune er rig på natur og en realistisk og profitabel vision kunne være at profilere kommunen som natur og kultur kommune med mange og forskellige tilbud til alle aldersklasser.

Kulturtilbud og naturoplevelser bør være for alle kommunens borgere, uanset alder. De ældre er imidlertid særligt flittige brugere af kulturudbud og kan med fordel yderligere inddrages i aktiviteter som fremmer kommunens profil.

Mange yder allerede en stor indsats som frivillige.

Et rigt kultur og naturoplevelsesudbud vil give borgerne indtryk af at de får noget for pengene og der er stor villighed til at betale for oplevelser. Det vil derfor være et attraktiv for kommunen som kan tiltrække solide skatteydere.

Fredensborg kommune har en række kulturinstitutioner, f.eks. Louisiana, Krogerup, Nivaagaard, Ringovnen, Lokalhistorisk Arkiv. Fredensborg Slot er en stor attraktion. Et samarbejde med/mellem disse institutioner med kommunen som koordinator er påbegyndt og Seniorrådet påskønner og støtter videre tiltag.

Ældre borgere er særligt flittige brugere af bibliotekerne og seniorrådet følger udviklingen af biblioteker herunder med en beklagelse af manglende bibliotek i Kokkedal.

I kommunen bor en række kulturpersonligheder, der kunne medvirke til at give input til initiativer, der kunne både udvide og højne kulturniveauet. 

Med åbningen af Nordsjællands Naturpark vil der åbne sig en yderligere mulighed for at udbrede kendskabet til “Nordsjællands lyksaligheder”.   I den forbindelse er det imidlertid vigtigt at have for øje, at det skal være muligt på en let, hurtig og billig måde at bevæge sig inden for området, for alle typer borgere:  unge og gamle, fodgængere og cyklister samt bilister.  

Seniorrådet påskønner at blive indbudt til drøftelser med kommunen og tilbyder fortsat at indgå i et udvalgsarbejde med det specifikke formål at udarbejde en kulturstrategi, der tager videst muligt hensyn til alle befolkningsgrupper.

Eftersom den ældre generation udgør ca. ⅓ af alle borgerne, bør der ved tilrettelæggelse tages hensyn til, at ældre borgere især benytter sig af kulturtilbud, der foregår i dagtimerne. Ældre borgere har tillige særlige behov omkring tilkørsel og adgang.

Gruppen består for tiden af  Grethe Troensegaard, Vivien Middelboe og gruppeformand Lisbeth E. Knudsen