Valg til Seniorrådet i november måned 2021

På årets sidste Byrådsmøde besluttede 25 ud af 27 byrådsmedlemmer, at Seniorrådsvalget til næste år skal gennemføres digitalt, blandt andet via e-boks. Det er Seniorrådet imod. Vi ønsker et fremmødevalg, samme tid og sted som valget til Byrådet på kommunens otte valgsteder. Dette giver beviseligt en større stemmeprocent. (Se artikel i Frederiksborg Amts Avis tirsdag 22. december). Reglerne for afgivelse af brevstemmer bør tilsvarende følges.

Seniorrådet er en lovpligtig, selvstændig, forvaltende myndighed, og landets 98 kommuner skal etablere et Seniorråd (i flere kommuner benævnes det Ældreråd). Kommunerne får tilskud fra staten til finansiering af rådet.

I Fredensborg Kommune er vi ca. 41.000 borgere. I november 2021 er vi ca. 12.000 60+ borgere, som har ret til at stemme til Seniorrådsvalget. De samme 12.000 60+ personer har også stemmeret til Kommunevalget.

Seniorrådet er politisk neutralt, og de ni medlemmer af Seniorrådet er individuelt og personligt valgt.

På Byrådsmødet i mandags kom det frem, at kommunens forvaltning, via forskellige argumenter indstiller, at valg til Seniorrådet ikke kan/bør gennemføres som fremmødevalg, som samlet set ville koste 500.000 kr. ekstra.

Jeg ved ikke, hvad fremmødevalg koster ekstra for Seniorråd i andre kommuner, men jeg ved, at fremmødevalg kan og vil blive gennemført i flere kommuner (ligesom ved valget i 2017).

Som de to byrådsmedlemmer af Det Konservative Folkeparti udtrykte det på mødet forleden … ”vi konservative ønsker et fysisk fremmødevalg, som Seniorrådet selv foreslår, og mon ikke byrådet kan finde de 500.000 kr.”

Glædeligt var det dog, at Formanden for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen var på bølgelængde med de to konservative medlemmer Ulla Hardy og Thomas v. Jessen.

Seniorrådet, inklusiv undertegnede, har de sidste mange år rådgivet Byrådet (og forvaltningen) om vores ønsker om fremmødevalg. Vi ønsker en stemmeprocent på 60+.

Michael Huusom
Kokkedal
Medlem af Seniorrådet
– men genopstiller ikke

Om Michael Huusom

Michael er Formand for Teknikgruppen i Seniorrådet
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.