IT og Kommunikation gruppen

Den offentlig digitalisering

IT- og Kommunikation gruppen har eksternt fokus på kommunens tiltag inden for presse, IT og digitalisering. IT- og Kommunikation gruppen følger med i og kommenterer på arbejdet i alle relevante kommunale udvalg.

images

Fru Jensen

I Seniorrådet følger vi nøje udviklingen i den landsomspændende digitalisering af den offentlige sektor, men vi har specielt fokus på digitaliseringen i Fredensborg Kommune. Der er et stort problem ved, at mange i vores aldersgruppe (60+) faktisk slet ikke har adgang til computere. Undersøgelser viser også, at der er er mange, som ikke har overskud, evner eller interesse i at lære denne nye teknik at kende.
På den anden side, er der en rimelig stor del i vores aldersgruppe, som har taget den moderne teknik til sig, og bruger PC, tablet eller smartphones med stor selvfølgelighed. Komunernes Landsforening har i samarbejde med kommunerne arbejdet med at formulere en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi for 2016 – 2020.

Seniorrådets kommunikation

Overordnet set har gruppen til formål at fremme Seniorrådets synlighed over for kommunens administration og politikere og specielt over for offentligheden. Synligheden kan fremmes ved, at Seniorrådet opretter sin egen hjemmeside (som du jo netop læser nu), udsender pressemeddelelser, nyhedsbreve til interesserede, tager kontakt til pressen, samt finde på andre tiltag, som kan fremme synligheden af seniorrådet. Albert

Gruppen vil tilstræbe ensartethed i kommunikation både internt og eksternt og foreslå prokuraregler, vedligeholde forretningsordenen og udarbejde forslag til arkiveringsregler for interne papirer. Gruppen vil foreslå retningslinier for kommunikation med pressen, administrationen, borgerne, politikerne, men også internt, således at seniorrådet kommer til at fremstå som et samlet hele. Kommunikationsgruppen opererer indenfor disse retningslinier.

images-1

kommunikationsekspert

Gruppen består for tiden af: gruppeformand Vivien Middelboe og Nils Rasmus Hansen.

images-3

PC-doktoren

Seniorrådet udfører i sagens natur ikke IT-hjælp eller konsulent bistand omkring IT, men henviser til Kommunen eller områdets frivillige organisationer for vejledning og hjælp med computere og digital adgang til offentlige myndigheder.


from “Alice in Wonderland” by Lewis Caroll

images One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree. 
“Which road do I take?” she asked.
“Where do you want to go?” was his response.
“I don’t know,” Alice answered.
“Then,” said the cat, “it doesn’t matter.”