Boliggruppen

Boliggruppen arbejdsområder i 2019 og følgende år.

Gruppen udgangspunkt er Viden til Velfærds Rapport 2019: 

Ældres boligsituation og fremtidige boligønsker Rapporten er inddelt i tre aldersgrupper: 52 – 72. 67 – 77 og 82 – 97

Boliggruppen arbejde med følgen hovedpunkter. 

1 Nuværende Boligsituation: Boligtyper og boligens afstand fra dagligdagens fornødenheder

Arbejder på, at gøre alle lejligheder Senior-venlige ved at både almene og private selskaber skaffe elevatorer. Så ældre kan blive boende i deres lejligheder.

Arbejder på, at alle nye boliger bliver senior-venlige.

Gruppen fortsætter arbejdet sammen med to boligselskaber om at skabe seniorbofællesskaber. 

2 Fremtidige boligønsker: Flytteovervejelser og nye boligformer.

Arbejder på, at ældregruppen 52 – 72 bliver opmærksomme på, at de tidligere skal sikre sig boliger, hvor de kan blive boende, når de bliver ældre. Det bliver mere aktuelt, jo ældre befolkningen bliver.

Arbejde på at de kommunale myndigheder planlægger, så det bliver stillet krav om at alle nye boliger bliver senior-venlig og at det bliver naturligt at danne seniorbofællesskaber, hvor deltagerne kan være fx 50 år, når de flytter ind.

Boliggruppen august 2019.