SRnyhedsbrev

Seniorrådet beder om din mailadresse med henblik på, at vi kan orientere dig om mulighederne for seniorbofællesskaber. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a. om behandling af personoplysninger med den registreredes samtykke.

Det er frivilligt, om du vil give os din mailadresse, og du har til enhver tid ret til at få slettet eller rettet dine oplysninger, gøre indsigelse mod at vi behandler oplysningen, og at få at se hvilke oplysninger vi behandler om dig. Vi opbevarer din mailadresse i 2 år, herefter slettes den. Din mailadresse bliver ikke udleveret til andre. Hvis du ønsker at vide mere eller at klage over behandlingen kan du henvende dig til Datatilsynet.

Niels Søndergaard
Webmaster@algon.dk