Seniorrådet 2022

Referater af møder i Seniorrådet i 2022:

12. januar referat 1
2. februar referat 2
2. marts referat 3
6. april referat 4
4. maj referat 5
1. juni link bemærkninger