Kategoriarkiv: Høringssvar

Dette er Seniorrådets og arbejdsgruppernes indlæg, her findes både de helt officielle høringssvar, men også andre former for kommunikation med kommunen vil blive offentliggjort her.

På et af de mest trafikerede steder i Humlebæk er der ikke noget fortov

Seniorrådet opfordrer Udvalget til at gøre et meget usikkert område sikkert for fodgængere. Læs høringssvaret her

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Økonomiudvalget: Fundraising strategi

Høringssvar til Økonomiudvalgets punkt 41: Fundraising strategi 2018-2020 Når man læser oplægget til Fundraising strategi 2018-2020,  forekommer det lidt mærkeligt, er, at man i fundraising strategien slet ikke har nævnt/tænkt på problematikken boliger. I Fredensborg Kommune er ca. en fjerdedel af … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Falduheld, høringssvar til Infrastrukturudvalget

Seniorrådet forstår, at punktet blandt andet dækker bekæmpelse af færdselsuheld og foreslår, at færdselsuheld også dækker uheld på fortove og stier. Seniorrådets mål er, at falduheld nedsættes med 50% i kommende to år, ligesom det er sket i Roskilde Kommune. … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Status på træningsområdet

Møde 15. januar 2018 i Social- og Seniorudvalget Kommentarer til Dagsordenens punkt 10 – Status på træningsområdet  Seniorrådet skal udtrykke stor tilfredshed med de initiativer, der har fundet sted på træningsområdet, f.eks. GLA:D- projektet, som gigtpatienter har haft mulighed for … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer

Møde 15. januar 2018 i Social og Seniorudvalget Kommentarer til Dagsordenens punkt 7 – Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer Seniorrådet har noteret sig referatet af det forrige møde og vil gerne fremkomme med følgende kommentarer/forslag: Vi har … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Budgetseminar april 2017 i Byrådet

Seniorrådet har fremsendt nogle synspunkter til Byrådet om prioriteringer på budgettet for 2017 ved budgetseminaret. Seniorrådet ønsker at fastholde princippet om et demografi-reguleret ældrebudget. se hele høringssvaret her

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Status — Den ældre medicinske patient

Seniorrådets kommentar til Sag 95 Social og Seniorudvalget Status på indsatsen for den ældre medicinske patient i Fredensborg Kommune – 7. november 2016. Læs hele indlægget  

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

2. behandling af 2017 budget

Seniorrådets kommentar til Økonomiudvalgsmødet. Seniorrådet ønsker i denne sammenhæng at udtrykke vores anerkendelse af den realpolitiske vilje i at fastholde det politisk vedtagne princip, om at budgettet på ældreområdet reguleres med den demografiske udvikling. læs hele kommentaren her

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Kommentarer til Social- og Seniorudvalgets møde 22. august 2016

Seniorrådet har kommenteret på “Træning og rehabilitering”, “Lægepraksis i nyt plejecenter” og “Mødeafvikling i Social- og Seniorudvalget” læs hele indlægget her: Kommentarer til Social- og Seniorudvalget (22. august 2016)

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Økonomiudvalget maj 2016 — Sag 123

Seniorrådet foreslår — med et glimt i øjet — at økonomiudvalget beder om, at der etableres en “Ældrebudget-støvsugerbande” med den opgave at sikre maksimal ekstern finansiering fra statslige puljer, konti og fra private fonde til drift, forsøg og udvikling af … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar