Kultur gruppen

Fredensborg kommune er rig på natur, og en realistisk og profitabel vision kunne være at profilere kommunen som natur- og kulturkommune med mange og forskellige tilbud til alle aldersklasser.

Kulturtilbud og naturoplevelser bør være for alle kommunens borgere, uanset alder. De ældre er imidlertid særligt flittige brugere af kulturudbud og kan med fordel yderligere inddrages i aktiviteter, som fremmer kommunens profil. Mange yder allerede en stor indsats som frivillige.

Et rigt kultur- og naturoplevelses-udbud vil give borgerne indtryk af, at de får noget for pengene, og der er stor villighed til at betale for oplevelser. Det vil derfor være et attraktiv for kommunen, som kan tiltrække solide skatteydere.

Seniorrådet tilbyder at indgå i et udvalgs arbejde med det specifikke formål at udarbejde en kulturstrategi, der tager videst muligt hensyn til alle befolkningsgrupper.

Eftersom den ældre generation udgør ca 1/3 af alle borgerne, bør der ved tilrettelæggelse tages hensyn til, at ældre borgere ikke i samme omfang som yngre borgere benytter sig af kulturtilbud, der foregår i aftentimerne.

Transportmuligheder til kulturtilbudene er også vigtige. Seniorrådets kulturgruppe har initieret, at de ældre spørges om ønsker, behov og brug af natur og kulturudbud i  udsendelsen af nyhedsbrev til alle ældre borgere. Seniorrådet kulturgruppe modtager meget gerne svar på disse spørgsmål.

Gruppen består for tiden af Jørgen SimonsenAnette Lewinsky, Grethe Troensegaard, og gruppeformand Lisbeth E. Knudsen