Medlemmer/Kontakt

Seniorrådets medlemmer

I Seniorrådet arbejder vi for dig, derfor er du også velkommen til at kontakte os, hvis du skulle få brug for det.

Mail til Seniorrådet: info@fredensborg.seniorraad.dk

Her er en samlet en oFK_logoA_15_600versigt over vores medlemmer, vores profil, kontaktoplysninger og vores ”fokusområder” i Seniorrådet. 
Vi glæder os til at høre fra dig.


IMG_2910

Finn Kamper-Jørgensen

formand Finn Kamper-Jørgensen
. Pensioneret læge. Mangeårigt arbejdsliv med sundhedspolitik, sundhedsplanlægning, forebyggelse og forskning.

telefon: 4919 1188 / 2244 1575,
e-mail: Finn Kamper-Jørgensen

Fokusområder:   Medlem af Nordgruppen (Nordsjællandske del af Regions Ældrerådet).

Formand for kommunens Forebyggelsesråd vedrørende ældrebefolkningen.

Følger kommunens ældrepolitik, social- og sundhedspolitik og regionens sundhedspolitik, herunder sygehusplanlægning.


Michael Huusom

Michael Huusom

næstformand Michael Huusom. Pensioneret jagerpilot og Oberst (emeritus) i Flyvevåbnet.

telefon: 6166 2609,
e-mail: Michael Huusom

Fokusområder: Jeg følger kommunens tiltag på ældreområdet  primært gennem Plan- Miljø- og Klimaudvalget, Udvalget for Infra-struktur og Trafik, men også via de øvrige udvalg og Kommunens Borgerpanel (hvor jeg er medlem).

Jeg er leder af Teknikgruppen og medlem af IT- og Kommunikationsgruppen.

Seniorrådet har valgt mig som medlem i Nordgruppen (den Nordsjællandske del af Danske Ældreråd). Jeg er også Seniorrådets kontaktperson til Plejecenter Egelunden (ved Holmegårds-centret), og derved observatør i Bruger-Pårørenderådet.

Mine øvrige Seniorråds-fokusområder er: Arbejdet omkring et FrivilligCharter Fredensborg, Krigsveteraner i Fredensborg Kommune, projekt “Liv og gode dage” (motion og netværk for ældre), Klimatilpasning Kokkedal og Byens Hus i Kokkedal (nu desværre udsat mindst et år).

Som Næstformand er jeg naturligvis stedfortræder for Formanden.


GretheT

Grethe Troensegaard

Grethe Troensegaard.

telefon: 4919 4278 / 4061 9400, e-mail: Grethe Troensegaard

Fokusområder: Observatør i Øresundshjemmets pårørenderåd, kontaktperson til Humlebæk Dagcenter.

Desuden: Tilgængelighed, trafiksikkerhed, oplevelses- og sanserum på plejecentre, det nye plejehjem i Humlebæk syd, fundraising.


Niels Søndergaard

Niels Søndergaard. Civilingeniør (kemi).  Har arbejdet med programmering, IT systemer, data-lagring og IT salg, senest i tele-branchen (mobile netværk). telefon: 4052 2789,
e-mail: Niels Søndergaard

Fokusområder: Stor interesse for ældres rettigheder, økonomi og ret til et værdigt liv.

Følger med i kommunens tiltag inden for digitalisering, brugerservice, trafik, infrastruktur og tilgængelighed.

Medlem af Social- og Sundheds gruppen, Mad gruppen og medlem af Kommunens Borgerpanel. Delegeret i Regionsældrerådet.

Observatør i Mergeltoftens Bruger- og Pårørenderåd.


Anders Kopping

Anders Kopping

Anders Kopping.
Pensioneret skoleinspektør.

telefon: 2729 4756
e-mail: Anders Kopping

Fokusområder:  Leder af seniorrådets Social- og Sundhedspolitiske gruppe.

Medlem af Madgruppen og IT- og Kommunikationsgruppen. Følger kommunens ældrepolitik i Social- og Seniorudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med særlig fokus på forebyggelse, plejehjem, hjemmehjælp og mad til ældre.

Observatør i Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Lystholm.


Helle Lassen

Helle Lassen

Helle Lassen.
Pensioneret jordemoder.

telefon: 4847 6828,
e-mail: Helle Lassen

Fokusområder:  Var i en årrække jordemoderfaglig konsulent for Patientklagenævnet, har deltaget i udarbejdelse af seniorpolitik for Fredensborg Kommune, gennem flere år medansvarlig for kommentarer til kvalitetsstandarder for de ældre borgere.

Følger som medlem af Social- og Sundhedspolitisk gruppe kommunens ældrepolitiske tiltag, via Social- og Senior udvalget.


Anette Lewinsky

Anette Lewinsky

Anette Lewinsky.
Cand.jur., Har arbejdet hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Har været medlem af Hovedstadens sociale klagenævn og af Handicaprådet i Fredensborg. 
Scleroseforeningens repræsentant i Danske Handicaporganisationer i Fredensborg.

telefon: 4914 6160,
e-mail: Anette Lewinsky

Fokusområder: 
Jeg følger kommunens tiltag på ældreområdet gennem udvalgene for Plan, Miljø og Klima, for Infrastruktur og Trafik samt for Kultur.

Har fokus på retssikkerhed for ældrebefolkningen på det sociale område.

Medlem af Seniorrådets Teknikgruppe, IT- og Kommunikationsgruppe og Kulturgruppe.

 


Jørgen Simonsen

Jørgen Simonsen

Jørgen Simonsen.

telefon: 4919 0059,
e-mail: Jørgen Simonsen

Fokusområder: Samarbejde med kommunen om vedtægter og samarbejdspolitik.

Følger kommunens ældrepolitik gennem økonomiudvalget og Byrådet.

Medlem af Regionsældrerådet, Danske Ældreråd og FN’s internationale ældredag. Kontakt til Else Mariehjemmet.


Grethe Zöllner

Grethe Zöllner

Grethe Zöllner.
Økonoma, og merkonom i personaleledelse og virksomhedsøkonomi. Arbejdet på hospitaler og plejehjem. Økonoma på plejehjem, kantineleder på Sjælsmark og Svanemøllen Kaserner.

telefon: 4916 2062 / 2698 6388,
e-mail: Grethe Zöllner

Fokusområder: Jeg går meget op i maden til ældre, og hvordan den serveres.

Kontakt til Benedictehjemmet.