Servicereduktioner på ældreområdet

Dagsorden punkt 105 for Social- og Seniorudvalgets møde den 30.9.2015 har som overskrift: ”Stillingtagen til servicereduktioner på ældreområdet.

Administrationen peger på to mulige emner inden for ældreområdet.                                                                                   Det ene går på at reducere rengøring i eget hjem fra en gang hver 14. dag til en gang om måneden. På den måde kan kommunen spare 4-5 mio. kr. årligt.                                                                                                                                        Det andet går på at reducere den personlige pleje fra et bad om ugen til et bad hver 14. dag.  Derved kan spares 4-6 mio kr. årligt.                                                                                                                                                                          Som handicappet på grund af sklerose og godt oppe i årene mener jeg mig kvalificeret til at vurdere de to forslag om reduktioner, der netop vil ramme ældre og handicappede mennesker.

Formentlig er det inden for lovens rammer, det, der nu foreslås. Af Højesterets dom af 23.maj 2013, Ældre Sagen mod Køge Kommune, fremgik det, at domstolene er varsomme med at prøve det skøn, kommunerne udøver, når de fastsætter serviceniveau.  Hvis forslagene vedtages, vil det imidlertid betyde en så væsentlig forringelse, at det på utilstedelig vis vil ramme de berørte borgeres værdighed. Dermed svækkes tilliden til, at samfundet behandler sine svageste på tilbørlig vis. Fredensborg Kommunes ansvarlige politikere bør derfor afvise sådanne forslag. Der må kunne findes andre måder at løse kommunens økonomiske problemer på!.    

Nabokommunen, Hørsholm Kommune, har tidligere haft forslag om reduktion af rengøring hos ældre til 1 gang månedligt oppe at vende. Det blev afværget, fordi man fulgte de røster, der talte for værdighed og anstændighed.

Forhåbentlig følger Fredensborg Kommune en lignende vej og finder andre måder at klare økonomien på, så de to reduktionsforslag bliver afvist! 

Anette Lewinsky, 
Medlem af Fredensborg Seniorråd. 
Åtoften 165, 2990 Nivå. 

Anette Lewinsky

Om Anette Lewinsky

Pensioneret jurist. Arbejdede hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Medlem af Danske Handicaporganisationer. Fokuspunkter: ældre med handicap, retssikkerhed ved offentlig sagsbehandling samt tilgængelighed. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve og tagget , , , , . Bogmærk permalinket.