Seniorrådet siger….

Artikel i FAA den 17. februar 2018 af Seniorrådsformand Michael Huusom

Seniorrådet i Fredensborg Kommune er, ligesom i de 97 øvrige kommuner, fastlagt ved lov.

Vores kommune har ca. 12.000 borgere, som er 60 år eller mere (60+). Disse borgere har stemmeret til, og kan vælges ind i Seniorrådet. I november 2017 blev de 9 personer med flest stemmer valgt ind i Seniorrådet. De efterfølgende 9 valgte personer er suppleanter.

Medlemmerne i Seniorrådet er naturligvis frivillige, og arbejdet er ikke lønnet. Vores valgperiode falder sammen med Byrådets valgperiode: 2018-2021 (4 år).

Seniorrådets primære opgave er at rådgive Byrådet omkring alle emner, der vedkommer vore ældre i 60+ gruppen. Vi har ikke egne økonomiske midler, som kan ”fordeles”.

På møder i januar måned har Seniorrådet konstitueret sig og fordelt ansvarsområderne.

Generelt kan man opdele vores målgruppe i 3 grupper:

  1. Blandt de 12.000 ”ældre” i kommunen befinder langt størstedelen sig i gruppen ”kan selv”.
  2. Et ret stort antal ”ældre” er dog i gruppen ”kan noget selv, men kan ikke alt selv”.
  3. En del af vore ”allerældste” er i gruppen ”kan ikke selv”.

Seniorrådets arbejder for, at flest mulige ældre får mulighed for frivilligt at kunne mest muligt selv.

Helt oplagt er det dog, at når vi kommer i gruppen, hvor vi ikke kan selv … skal vi hjælpes ad til en god, værdig, socialt medbestemmende sidste tid.

Seniorrådet vil i 2018-2021 strategisk arbejde for:

  • Flere ældrevenlige boliger (efterspørgslen er stigende)
  • Demensvenlige omgivelser (flere ”rigtig gamle” medfører flere demente)
  • Pårørende (til demente og andre) skal have bedre aflastningshjælp
  • Ældres fysiske tryghed (tilgængelighed, gode stier, bedre belysning, undgå faldulykker)
  • At reducere service-forringelser i hjemmeplejen og på plejecentre (økonomi)
  • Tilstrækkelige offentlige, kollektive transportmuligheder i kommunen og regionen

Herudover vil Seniorrådet, på 60+ gruppens vegne bl.a. følge kommunens tiltag indenfor:

Fremtidens velfærdsteknologi og digitalisering, overgangen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen, kulturelle tilbud til ældrebefolkningen og bekæmpelse af ensomhed.

Du kan finde flere oplysninger om Seniorrådet på http://fredensborg.seniorraad.dk

Som forældre og bedsteforældre håber og ønsker vi, at vore børn og børnebørn vokser op med og i endnu bedre forhold, end vi selv gjorde. Seniorrådet ved, at der er kamp om kommunens økonomiske midler. Vi ved, at kommunen er begrænset af statens restriktioner … ”skaf pengene ved at skære et andet sted” men alligevel … Seniorrådets primære opgave er at rådgive Byrådet omkring alle emner, der vedkommer ældre.

Venlig hilsen
Michael Huusom
Seniorrådet

Fredensborg Seniorråd

Om Fredensborg Seniorråd

Dette indlæg udtrykker den officielle mening fra Fredensborg Seniorråd, Henvendelse om dette indlæg kan sendes til info@seniorraad.dk
Dette indlæg blev udgivet i Pressemeddelelser, SR i Medierne. Bogmærk permalinket.