Seniorrådet mener: Tilgængelighed gælder også ”Skovgården”.

Danmark tiltrådte i 1993 FN’s standardregler om ”Lige muligheder for Handicappede”, som på en række områder opregnede de overordnede mål for ligebehandling. Et af disse mål omhandlede tilgængeligheden til de fysiske omgivelser i og omkring vore bygninger.
Det vil føre for vidt at opregne de enkelte foreslåede retningslinjer for boligbyggeri, men jeg kan ikke lade være med at referere, hvad der står vedrørende ”Boligbyggeri for ældre og handicappede med plejebehov. .
Bygningen skal placeres bedst muligt i forhold til offentlige trafikmidler, indkøbsmuligheder og deltagelse i lokalsamfundet. ”
Fredensborg Kommune har siden 2014 haft en tilgængelighedskoordinator. Denne stilling blev i øvrigt oprettet på Seniorrådets initiativ. I stillingsbeskrivelsen for denne stilling kan man læse: “Opgaven er at sikre, at der arbejdes på tværs i kommunen med tilgængelighed, så ældre og borgere med fysiske og psykiske handicap, opnår bedre fysisk tilgængelighed til offentlige bygninger, arealer og transportmidler”.
Nu skal jeg ikke gøre mig til dommer – men det er jo interessant, at netop offentlige trafikmidler er nævnt. Nok er ”Skovgården” kommet først, men man har jo kunnet forvente, at tilgængelighed var blevet inkorporeret fra begyndelsen. Nu står vi i den situation, at man skal indføre tilgængelighed i trafikal henseende bagefter. Al erfaring siger, at ændringer af noget bestående er rævedyrt. Jeg vil gerne stille det lidt konfrontatoriske spørgsmål: hvad siger tilgængelighedsrapporten om tilgængelighedsforholdene på “Skovgården” – og hvilken myndighed har besluttet, at det er tilstrækkeligt med en sti fra Teglgårdsvej til “Skovgården” på ca. 500 meter?
Disse spørgsmål må byrådsmedlemmerne bede om at få svar på – det drejer sig om at få etableret trafikale forbindelser, der sikrer, at borgere ikke fravælger “Skovgården” hvad enten det drejer sig om træning eller om besøg hos lægerne og terapeuterne.
Byrådet rystede ikke på hånden, da de bevilgede 5 mio. kr. til den nye bro, der skulle sikre, at trafikken kan køre ned til “Skovgården”. Byrådet har imidlertid ikke gjort deres arbejde færdigt, før der er “offentlige trafikmidler til “Skovgården”.
Med venlig hilsen
Grethe Troensegaard
Medlem af Fredensborg Seniorråd

Om Grethe Troensegaard

Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.