Konstitution i Seniorrådet i Fredensborg Kommune

Seniorrådet konstituerede sig d. 11. december med formand, næstformand og kasserer.
Den nuværende formand Finn Kamper-Jørgensen fortsætter som formand. Ved besættelsen af næstformandsposten lagde man vægt på, at det ikke skulle være et mandsdomineret råd, men at næstformanden skulle være kvinde. Lisbeth E. Knudsen, der er nyvalgt, til Seniorrådet blev herefter valgt som næstformand.
Som kasserer valgtes to personer til efter nærmere aftale at fordele arbejdet imellem sig i den kommende 4-års periode: det mangeårige Seniorrådsmedlem Jørgen Simonsen samt nyvalgte Bjørn Helstrup.
Sekretariatsfunktionen og hvervet som sekretær/webmaster tages op på et senere tidspunkt af Seniorrådet.
Som medlemmer i øvrigt fortsætter Michael Huusom, Anette Lewinsky, Niels Søndergaard, Grethe Troensegaard og Grethe Zöllner.
Når arbejdet i det nye Seniorråd begynder i 2018, vil man udarbejde et tematiseret arbejdsprogram. Seniorrådets rådgivende rolle i forhold til politikerne i Byrådet og dets udvalg suppleres på denne måde med en række relevante temaer for at opnå et godt og rigt ældreliv – udover den løbende rådgivning af Byrådet og dets politiske udvalg, som finder sted.

For eventuel yderligere kontakt
Finn Kamper-Jørgensen
Tlf. 49 19 11 88
Mail: finnkamper@gmail.com

Om Fredensborg Seniorråd

Dette indlæg udtrykker den officielle mening fra Fredensborg Seniorråd, Henvendelse om dette indlæg kan sendes til info@seniorraad.dk
Dette indlæg blev udgivet i Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.