Seniorrådet 2021

Referater af møder i Seniorrådet i 2021:

møde dato link bemærkninger
06. januar Referat 1
03. februar Referat 2
03. marts Referat 3
07. april
05. maj
02. juni
11. august

08. september
06. oktober

03. november
08. december