Seniorrådet 2021

Referater af møder i Seniorrådet i 2021:

møde dato link bemærkninger
14. januar Referat 1 under udarbejdelse
03. februar

03. marts

07. april

05. maj

02. juni

11. august

08. september

06. oktober

03. november

08. december