Seniorrådet 2020

Referater af møder i Seniorrådet i 2020:

møde dato link bemærkninger
08. januar Referat 1
05. februar Referat 2
04. marts Referat 3
01. april Referat 4
 13. maj Referat 5
 03. juni Referat 6
05. august Referat 7 /
02. september
 07. oktober  
 04. november
 02. december