Seniorrådet 2020

Referater af møder i Seniorrådet i 2020:

møde dato link bemærkninger
08. januar Referat 1
05. februar Referat 2
04. marts Referat 3
01. april Referat 4
 13. maj Referat 5
 03. juni Referat 6
05. august Referat 7
02. september mødet aflyst
 07. oktober Referat 8
 04. november Referat 9
 09. december Referat