Seniorrådet 2020

Referater af møder i Seniorrådet i 2020:

møde dato link bemærkninger
08. januar Referat 1
05. februar Referat 2 Ikke endeligt godkendt
04. marts  
01. april  
 06. maj  
 03. juni
05. august  
02. september  
 07. oktober  
 04. november
 02. december