Seniorrådet 2019

Referater af møder i Seniorrådet i 2019:

møde dato link bemærkninger
16. januar Referat 01
  6. februar Referat 02
20. marts Referat 03
10. april Referat 04
 8. maj Referat 05 ikke endeligt godkendt
12. juni
august
september
oktober
november
december