Seniorrådet 2019

Referater af møder i Seniorrådet i 2019:

møde dato link bemærkninger
16. januar Referat 01  
  6. februar Referat 02  
20. marts Referat 03  
10. april Referat 04  
 8. maj Referat 05  
 4. juli Referat 06 Konstitueringsmøde
20. august Referat 07  
11. september Referat 08   
 2. oktober Referat 09  
 15. november Referat 10  
 5. december Referat 11