Seniorrådet 2019

Referater af møder i Seniorrådet i 2019:

møde dato link bemærkninger
16. januar Referat 01  
  6. februar Referat 02  
20. marts Referat 03  
10. april Referat 04  
 8. maj Referat 05  
 4. juli Referat 06 Konstitueringsmøde
20. august Referat 07 Ikke endeligt godkendt
11. september    
 2. oktober    
 6. november    
 5. december