Seniorrådet 2018

Referater af møder i Seniorrådet i 2018:

møde dato link bemærkninger
10. januar  Referat 1  Konstituerende møde 
10. januar  Referat 2    
22. januar Referat 3  
 7. februar  Referat 4   
 7. marts Referat 5   
4. april  Referat 6   
2. maj Referat 7  
6. juni Referat 8 godkendt med få rettelser (se referat 9)
15. august Referat 9  
5. september Referat 10   
3. oktober Referat 11  
7. november Referat 12  
5.december Referat 13