Seniorrådet 2018

Referater af møder i Seniorrådet i 2018:

møde dato link bemærkninger
10. januar Referat 1  Konstituerende møde
10. januar Referat 2   
22. januar Referat 3  
 7. februar Referat 4  
 7. marts Referat 5  
4. april Referat 6  
2. maj Referat 7  
6. juni Referat 8 godkendt med få rettelser (se referat 9)
15. august Referat 9 Ref Tek/bolig grp fra august 9
5. september Referat 10  
3. oktober Referat 11  
7. november Referat 12  
5. december Referat 13