Samtale om alder

Debatindlæg i Frederiksborg Amts avis 7. oktober 2019
Fredensborg: Torsdag den 4. oktober i år inviterede Fredensborg Biblioteker til Samtale- Café. Det foregik kl. 10 – 12 på Nivå Bibliotek. Emnet var Alder.
Vi var 14 mennesker, der mødte op. Blanding af mænd og kvinder, og de fleste af os i pensionistalderen.
Nogle af os kom efter at have læst om arrangementet i lokalaviserne og andre efter at have hørt om det på biblioteket eller blandt venner og bekendte.
Alder behøver jo ikke at betyde alderdom, men kan også henvise til barndoms-, ungdoms- og voksenalder, men der var lagt op til, at det drejede sig om alderdom. Mødetidspunktet var da også passende netop for pensionister.
Vi blev modtaget af Pia og Jeanette fra biblioteket, der grundigt havde forberedt tilrettelæggelsen af samtalerne. Vi blev delt op i ”hold” på to, fire og alle fjorten. Vi fik uddelt en ”samtalemenu”, men måtte – selvfølgelig – selv bestemme, hvordan vi ville gribe emnet an.
I ”min” gruppe kom vi ind på ”respekt” for ældre mennesker, og vi var mere eller mindre enige om, at man skal vise respekt over for alle mennesker uanset alder, men ældre kan have behov for omsorg, og det må man yde uden, at den ældres værdighed tilsidesættes.
Vi kom også ind på menuens emner: Savner du at være yngre? Hvad savner du? Bliver livet bedre med alderen? At blive gamle sammen. Er det blot en talemåde? Hvad er dit forhold til døden?
Til slut anbefaledes Simone de Beauvoirs ”Alderdommen”, der udkom i 1970, dansk udgave 1983 med forord af Hanne Reintoft. Alderdommen er i to bind hver på godt 300 sider. Bind 1 behandler emnet fra en ydre, objektiv synsvinkel: hvad er alderdommens biologiske følger? Hvilket syn har man, forfattere, kunstnere, filosoffer, ideologer, lovgivere, videnskabsmænd m.fl. på de gamle? Hvilke levevilkår giver man dem? Bind 2 ser på de gamles vilkår fra en subjektiv, indre synsvinkel: hvordan opleves det at være gammel? Hvad siger, tænker, føler, ønsker, lider og drømmer de gamle? Og, som Hanne Reintoft skriver det i forordet: ”Forfatteren til Det andet Køn forbigår selvfølgelig heller ikke kvindeproblemerne og belyser, at alderdommen er endnu hårdere for det i forvejen undertrykte køn – kvinderne, der så må leve den ældres liv længst. Også i Danmark er de dårligst stillede pensionister de ældste og kvindekønnet.” ”Alderdommen” kan skaffes af biblioteket.
Næste Samtale Cafe afholdes den 7. november.
Anette Lewinsky
Medlem af Fredensborg Seniorråd

Anette Lewinsky

Om Anette Lewinsky

Pensioneret jurist. Arbejdede hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Medlem af Danske Handicaporganisationer. Fokuspunkter: ældre med handicap, retssikkerhed ved offentlig sagsbehandling samt tilgængelighed. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.