Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer

Møde 15. januar 2018 i Social og Seniorudvalget

Kommentarer til Dagsordenens punkt 7 – Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer

Seniorrådet har noteret sig referatet af det forrige møde og vil gerne fremkomme med følgende kommentarer/forslag:

Vi har bemærket følgende:

“Mulighederne for udvidelse af kommunens senioregnede boligmasse har været et tema på flere af møderne, herunder eventuelt nybyggeri og fortætning.”

Men det undrer Seniorrådet, at dette ikke nævnes med ét eneste ord i Redegørelse fra Styringsdialog 2017. 

Seniorrådet mener, at senioregnede boliger er meget vigtigt i en tid, hvor der kommer flere og flere ældre, der bliver ældre og ældre, så ældre, der ikke bor i stueetagen, kan blive boende, når de ældre boliger ændres, f.eks. med elevatorer.

Såfremt boliger i den ældre boligmasse gøres mere seniorvenlige, vil behovet for ældreboliger automatisk blive mindre, samtidig med at borgerne føler en større livskvalitet ved at kunne blive boende i deres hidtidige bolig.   

Hvis udvalget er enig i disse betragtninger, foreslår Seniorrådet, at udvalget arbejder videre med sagen ved f.eks. at etablere et udvalg, der kunne have som formål:

a) at kortlægge vore boliger, såvel almene som ejerboliger

b) at komme med forslag til, hvilke boliger man med fordel kunne gøre “seniorvenlige”

Udvalget bør have en bred sammensætning af forvaltningsmedarbejdere, politikere, repræsentanter for Seniorrådet, Handicaprådet (DH Fredensborg) samt relevante boligselskaber.

Seniorrådet håber, at Social- og Seniorudvalget vil se med velvilje på vort forslag.

Fredensborg Seniorråd

Om Fredensborg Seniorråd

Dette indlæg udtrykker den officielle mening fra Fredensborg Seniorråd, Henvendelse om dette indlæg kan sendes til info@seniorraad.dk
Dette indlæg blev udgivet i Høringssvar. Bogmærk permalinket.