Det koster, men er til glæde for borgerne

Læserbrev i FAA af Anette Lewinsky

Sidst i 2017 bragte FAA artikler og indlæg med overskrifter som ”Proppen er røget af det sociale budget – igen”, ”Højt sygefravær presser hjemmeplejen”, ”Frås og Afmagt”. Indlæggene drejede sig især om kommunens stigende, sociale udgifter.

En del af de stigende sociale udgifter har muligvis forbindelse med den takstforhøjelse, der i 2017 blev indført for de såkaldte langtidsliggere.

Nærmere herom:
Langtidsliggere er patienter, som kommunerne lader ligge på hospitaler efter endt behandling. Sundhedsvæsenet har hvert år kunnet tælle omkring 40.000 såkaldte færdigbehandlingsdage, der betyder, at typisk ældre, medicinske patienter ligger i en hospitalsseng og venter, fordi deres egen kommune ikke vil modtage dem. I Region Hovedstadens kommuner har problemet i årevis fyldt markant mere end i landets øvrige kommuner.

Siden 2007 har det været sådan, at kommunerne skulle betale små 2.000 kr. pr. dag, når en af kommunens færdigbehandlede borgere optog en hospitalsseng.

Fra 1. januar 2017 blev taksten hævet til 6.000 kr. pr. dag fra tredjedagen, når en rask person optager en hospitalsseng.

I december 2017 meddelte Sundhedsministeren, at der siden taksterne blev sat op, er markant færre patienter, der tilbringer unødig tid i en sygeseng. Især kommunerne i Hovedstadsregionen har forbedret sig.

Om taktstigningen har påvirket de sociale udgifter i Fredensborg Kommune, må anses for højst sandsynligt. For at undgå takststigningen skal patienterne hjemtages, og det koster noget. Færdigbehandlede patienter kan ikke alle uden videre sendes hjem i privaten. Der skal mere til, pleje og behandling. Nogle patienter skal tilbringe en tid på genoptræningshjem eller på plejehjem. Alt det kræver en styrkelse af et borgernære sundhedsvæsen og af sammenhængen mellem de indsatser, sygehusene, de praktiserende læger og kommunen tilbyder de ældre.

Alt sammen noget, der koster på økonomisiden, men er til glæde for de borgere, der spares for at ligge færdigbehandlet på hospital. Forhåbentlig er det sket her i kommunen og takststigningerne undgået!

Anette Lewinsky

Om Anette Lewinsky

Pensioneret jurist. Arbejdede hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Medlem af Danske Handicaporganisationer. Fokuspunkter: ældre med handicap, retssikkerhed ved offentlig sagsbehandling samt tilgængelighed. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.