møder/konferencer

Seniorrådets medlemmer deltager i et antal møder i Nordgruppen, Regionsældrerådet, konferencer, temadage kurser og seminarer.

Vi beskriver kort begivenheden og offentliggør de viste præsentationer.

KL Ældrekonference 18. september 2018 på ComWell, Kolding
Danske ældreråd Temadag de 24. september 2018
Regionsældrerådsmøde 27. september 2018