Kommunikation og retssikkerhed.

Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis 26. september 2017
af Anette Lewinsky.

Beskrivelsen i FAA 20.9.17. af den behandling, den nu afdøde 78årige enligt boende cancerpatient, der netop var udskrevet fra indlæggelse, blev mødt med af visitator og hjemmepleje, er et yderst trist eksempel på mangelfuld retssikkerhed og kommunikation.

Visitator var åbenbart ikke klar over, hvad henvendelsen drejede sig om. Det kunne hun have bedt borgeren og de pårørende om at afklare. På en ordentlig måde, for borgeren skal have den ydelse, han har ret til efter loven, og han skal behandles på ligeværdig måde.

Borgeren og de pårørende skal ikke have indtryk af, at de spænder kommunens serviceniveau og økonomi til bristepunktet.

Det eneste positive, man kan sige om sagen, er, at den fandt sted i sommer, og at kommunen siden har bestræbt sig på at rette op på sin behandling af sociale sager. Det er også påkrævet, for fejlprocenten ligger ifølge Den Sociale Ankestyrelse på over 40 % af påklagede sager. Kommunen har foretaget en ændret organisering med det formål at styrke borgernes retssikkerhed gennem ”øget systematik, stærkere kompetencer og mere ensartethed i sagsbehandlingen.”

Både Handicapråd og Seniorråd har løbende holdt sig orienteret om, hvad kommunen iværksætter for at forbedre sagsbehandlingen, idet det netop er handicappede og ældre mennesker, der ofte er i berøring med det sociale system. De iværksatte bestræbelser på forbedret sagsbehandling er derfor modtaget med tilfredshed.

Selvfølgelig kan man ikke blande sig i konkrete sager, men den ulykkelige sag giver forhåbentlig kommunen anledning til også at sørge for, at visitatorerne og de øvrige medarbejdere ” på gulvet” bliver klædt på til at møde og behandle borgerne som ligeværdige, dvs. til aldrig at tale ned til en ansøger, til at give sig tid til at høre, hvad problemet er, og til at give et forståeligt svar. Hvis afslag, med klagevejledning.

Afslutningsvis må man håbe, at beskrivelsen af den ulykkelige hændelse om ikke andet bevirker, at man i kommunen følger op på at styrke kommunikation og korrekt sagsbehandling.

Anette Lewinsky
Medlem af seniorrådet (tovholder for ”Retssikkerhedsgruppen”).

Om Anette Lewinsky

Pensioneret jurist. Arbejdede hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Medlem af Danske Handicaporganisationer. Fokuspunkter: ældre med handicap, retssikkerhed ved offentlig sagsbehandling samt tilgængelighed. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.