Hjemmehjælp er også for de gifte

Frederiksborg Amts Avis den 23. december 2019:

Fredensborg: »Sæt aldrig skøn under en regel« er en sætning, der er børnelærdom inden for forvaltningsret, socialret osv. Derfor kan det undre, at man i handicapkredse og blandt svækkede ældre, når samtalen kommer på hjemmehjælp, ofte hører: »Det kan du lige så godt opgive – du er jo gift!« – som om der gjaldt en regel om, at gifte personer var udelukket fra at få hjemmehjælp.
I år har Ankestyrelsen truffet en principafgørelse 3 – 19, hvori man gør op med denne »hovedregel«.
Ankestyrelsen nævner i sin afgørelse fire sager fra forskellige kommuner, hvor spørgsmålet om hjemmehjælp til borger med ægtefælle, partner eller voksne børn har været behandlet. Én afgørelse blev ændret, en anden hjemvist til fornyet behandling i kommunen og to stadfæstet.
Fredensborg Kommune har inkorporeret Ankestyrelsen afgørelse i kvalitetsstandarderne for 2020 ved at tilføje, at hjælpen ydes efter en konkret, individuel vurdering af borgerens samlede situation, behov, funktionsevne og ressourcer i husstanden, samt at kvalitetsstandarden evalueres efter et år i lyset af Ankestyrelsens principafgørelse 3 – 19.
Glædeligt at se, at Fredensborg har strøget udtrykket om »hovedregel«, og også glædeligt, at man vil følge op på anvendelsen af kvalitetsstandarden i praksis, jf. eftersætningen om evaluering.
Forhåbentlig bliver også svækkede borgere klar over, at de ikke skal give op blot, fordi de er gift! Lad mig derfor håbe, at de og deres pårørende læser dette indlæg.

Anette Lewinsky
Medlem af Seniorrådet

Anette Lewinsky

Om Anette Lewinsky

Pensioneret jurist. Arbejdede hos Folketingets Ombudsmand og ved domstolene. Medlem af Danske Handicaporganisationer. Fokuspunkter: ældre med handicap, retssikkerhed ved offentlig sagsbehandling samt tilgængelighed. Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.