Behovet for ældreboliger

Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis den 28. august 2017

Grethe Troensegaard, Medlem af Fredensborg Seniorråd

Da jeg læste dagsordenpunktet til Økonomiudvalgets møde den 28. August, blev jeg lidt ked af det.

Og hvorfor blev jeg ked af det?  Det blev jeg, fordi jeg er ikke sikker på, at dét, vore ældre borgere har brug for, er ældreboliger. Nej, vore ældre borgere har brug for – også i deres livs efterår – at kunne blive boende i deres vante omgivelser, hvor de kan have den tryghed som alle taler så meget om, den tryghed som også sikrer mod ensomhed.

Boliger til ældre har været på Seniorrådets dagsorden i mere end 10 år.  Desværre har interessen fra politisk hold været sporadisk.  Vi koncentrerede os dengang om Humlebæk, hvorfor dette debatindlæg kun vedrører Humlebæk. 

Ingen af Humlebæks etageboligbebyggelser tilbød elevator, indtil  Louiseparken (private lejeboliger) blev bygget i 1999. Seniorrådet  forsøgte at påvirke Humlebæk Boligselskab til at etablere elevatorer i Enebærhaven (almene boliger), således at flere ældre borgere kunne blive boende.  Alternativet ville være at flytte i en ældrebolig. Først i 2015-2016 blev der bygget elevatorer i Enebærhaven, og desværre ikke i alle opgange. 

Seniorboliger

Miljø- og Teknikudvalget har i 2016 godkendt, at der i boligerne Stejlepladsen II bygges 8-10 ”seniorboliger”. Som argument anføres det,  at nogle ældre borgere i Stejlepladsen II har vanskeligt ved at klare trapperne i deres rækkehus, og de søger derfor en bolig i ét plan.

Det er noget nyt, at ordet ”seniorboliger” anvendes. Fra pålidelig side oplyses det, at op mod 150 borgere er på ventelisten.  Man kan håbe, at de alle opfylder alderskriteriet om at være ”senior”. 

Hvorledes kan boligselskaber og investorer tilbyde (mere) ældrevenlige etageboliger?

For eksempel ved at bygge elevatorer i eksisterende bebyggelser.  

Den undersøgelse, som Seniorrådet foretog for ca. 10 år siden, viste, at det vil være muligt at bygge/indrette elevatorer i  eksisterende såvel private etageboliger som almene boliger på Teglgårdsvej. (Teglgårdsvej er den befolkningsrigeste vej i hele kommunen – ud af Humlebæks 10.000 borgere bor 2.000 – 3.000 på Teglgårdsvej). Det vil betyde, at mange ældre, som ikke længere kan klare trapper, ville kunne blive boende i deres hidtidige bolig. Det ville samtidig betyde et mindre pres på ældreboliger.

Det er mit håb, at dette indlæg vil kunne påvirke vore nuværende og kommende byrådsmedlemmer til at se på problematikken med friske øjne. Det handler jo blandt andet om vore borgeres livskvalitet, men det handler også om økonomi.  Hvorfor bygge ældreboliger, hvis det ikke er dét, der efterspørges?

Om Grethe Troensegaard

Fredensborg Seniorråd er ikke ansvarlig for indholdet af dette læserbrev, udtrykte meninger står alene for forfatterens regning.
Dette indlæg blev udgivet i Læserbreve. Bogmærk permalinket.