Forfatterarkiv: Fredensborg Seniorråd

Fredensborg Seniorråd

Om Fredensborg Seniorråd

Dette indlæg udtrykker den officielle mening fra Fredensborg Seniorråd, Henvendelse om dette indlæg kan sendes til info@seniorraad.dk

Høringssvar til 2.budgetvurdering 2019-2022

Høringssvar til administrationens 2. budgetvurdering 2019-2022 Fredensborg Kommune. Seniorrådet i Fredensborg Kommune takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. budget for 2019-2022. På vegne af de ca. 13.600 (60+) borgere i vores kommune (Seniorrådets målgruppe), men især de ca. 1.000 ældre borgere, som … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Ældre Sagen og Seniorrådets fælles kommentar

læserbrev i Frederiksborg Amts Avis den 27. august 2018 Ældre Sagens og Seniorrådets fælles kommentarer til Byrådets budgetforhandlinger 2019-2022 i Fredensborg Kommune Det går rigtig godt i kommunen, siger/sagde Borgmesteren; vi har mere end 200 mio. kr. i ”kassen”, og Byrådet … Læs resten

Udgivet i Læserbreve | Skriv en kommentar

Kulturstratetisk drøftelse

Udvalgets møde den 16. april 2018  Sag: Nr. 59 – Kulturstrategisk drøftelse Kulturtilbud og naturoplevelser børvære for alle kommunens borgere, uanset alder. De ældre er imidlertid særligt flittige brugere af kulturudbud og kan med fordel yderligere inddrages i aktiviteter, som fremmer kommunens … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Høringssvar omkring budgetseminar i april 2018

Seniorrådet har afgivet høringssvar omkring materialet fra budgetseminaret i april 2018. Høringssvaret omhandler vores ønske om at hele budgetlægningen i ældreområdet demografireguleres, at akutfunktionen på Pilebo skal være gratis (i lighed med den hospitalsindlæggelse som den erstatter) og at det … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Økonomiudvalget: Fundraising strategi

Høringssvar til Økonomiudvalgets punkt 41: Fundraising strategi 2018-2020 Når man læser oplægget til Fundraising strategi 2018-2020,  forekommer det lidt mærkeligt, er, at man i fundraising strategien slet ikke har nævnt/tænkt på problematikken boliger. I Fredensborg Kommune er ca. en fjerdedel af … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Seniorrådet siger….

Artikel i FAA den 17. februar 2018 af Seniorrådsformand Michael Huusom Seniorrådet i Fredensborg Kommune er, ligesom i de 97 øvrige kommuner, fastlagt ved lov. Vores kommune har ca. 12.000 borgere, som er 60 år eller mere (60+). Disse borgere … Læs resten

Udgivet i Pressemeddelelser, SR i Medierne | Skriv en kommentar

Falduheld, høringssvar til Infrastrukturudvalget

Seniorrådet forstår, at punktet blandt andet dækker bekæmpelse af færdselsuheld og foreslår, at færdselsuheld også dækker uheld på fortove og stier. Seniorrådets mål er, at falduheld nedsættes med 50% i kommende to år, ligesom det er sket i Roskilde Kommune. … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Interview med formanden

Seniorrådets nyvalgte formand Michael Huusom er den 19. januar 2018 blevet interviewet af John Macko fra Humlebæk Online. Hør interviewet her .

Udgivet i Pressemeddelelser, SR i Medierne | Skriv en kommentar

Status på træningsområdet

Møde 15. januar 2018 i Social- og Seniorudvalget Kommentarer til Dagsordenens punkt 10 – Status på træningsområdet  Seniorrådet skal udtrykke stor tilfredshed med de initiativer, der har fundet sted på træningsområdet, f.eks. GLA:D- projektet, som gigtpatienter har haft mulighed for … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar

Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer

Møde 15. januar 2018 i Social og Seniorudvalget Kommentarer til Dagsordenens punkt 7 – Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer Seniorrådet har noteret sig referatet af det forrige møde og vil gerne fremkomme med følgende kommentarer/forslag: Vi har … Læs resten

Udgivet i Høringssvar | Skriv en kommentar