Advarsel: Lad være med at juble

Artikel i Frederiksborg Amts Avis den 24. august 2019 (Fredensborg kommune)
Artikel i Frederiksborg Amts Avis

Lægemangel: Politikerne risikerer at falde i den fælde, at de fremskriver på baggrund af status qua og glemmer, at sundhedsvæsenet er i hastig forandring, advarer Finn Kamper-Jørgensen.

Finn Kamper-Jørgensen, mangeårig direktør for Statens Institut for Folkesundhed, nægter at deltage i en større jubel over, at der er overskud af læger i Humlebæk, Nivå og Kokkedal.

Sådan kan man ellers læse de tal, som skal diskuteres i Økonomiudvalget på mandag. I den anledning har Frederiksborg Amts Avis spurgt det aktive medlem af Seniorrådet, om de seneste års debat om lægemangel og sundhedshuse har været unødvendig. Er udfordringen pustet for meget op i avisens dækning af emnet?

Nej, mener Finn Kamper-Jørgensen.

… Hvis man kigger bare en anelse fremad, kan man se, at sygehusvæsenet vil lægge ansvaret for flere kroniske lidelser ud til kommunerne. Derfor kan man ikke bruge tal og fremskrivninger, der alene baserer sig på den nuværende situation. Det er ikke holdbart. Når en læge skal have ansvaret for kontrollen af flere kroniske lidelser, bliver der tid til færre patienter. Og selvom vi har fået en ny regering, vil de praktiserende læger skulle overtage flere funktioner, siger han og fortæller, hvordan der igennem de seneste år er indlagt økonomiske modeller, der ansporer sygehusene til hurtigt at udskrive patienter fra sygehusene.

Det betyder, at kommunerne sammen med de praktiserende læger skal have et beredskab, der kan håndtere eksempelvis kroniske lidelser og folk i genoptræning. Finn Kamper-Jørgensen glæder sig over, at Social- og Seniorudvalget på et møde den 19. august lavede en tilføjelse til forvaltningens oplæg og nu beder om, at forvaltningen i samarbejde med lægerne fremlægger en udviklingsplan for lægedækning i kommunen. Deri ligger også muligheden for at skabe et tættere samarbejde mellem læger og kommunale sundhedsfunktioner ved at lægge dem på samme lokalitet.

For Finn Kamper-Jørgensen giver det god mening, da han ser de alment praktiserende læger som grundstenen i et sundhedsvæsen, der giver lighed for borgerne og sikrer det, som han kalder et kompetent nærhedsprincip. Synspunktet er, at hvis politikerne fremskriver på baggrund af situationen lige nu, begår de en stor fejl. Så er de ikke forberedt på de opgaver, som bliver lagt tættere på borgerne i de kommende år.

Fredensborg Seniorråd

Om Fredensborg Seniorråd

Dette indlæg udtrykker den officielle mening fra Fredensborg Seniorråd, Henvendelse om dette indlæg kan sendes til info@seniorraad.dk
Dette indlæg blev udgivet i Pressemeddelelser, SR i Medierne. Bogmærk permalinket.