Seniorrådet 2018

Referater af møder i Seniorrådet i 2017:

møde dato link bemærkninger
10. januar  Referat 1  Konstituerende møde 
10. januar  Referat 2    
22. januar Referat 3  
 7. februar  Referat 4   
 7. marts Referat 5   
4. april  Referat 6  Ikke endeligt godkendt